Cursul se desfasoara pe o perioada de 1 luna

Cursul de Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca se organizeaza in oricare din judetele unde se formeaza o grupa de minim 10 persoane.

Participantii la programul de formare profesionala trebuie sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat.

  Inspectorul in domeniul securitatii si sanatatii in munca isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor interne/externe de prevenire si protectie sau ca lucrator/ angajator care se ocupa de activitatile de prevenire si protectie din orice organizatie, precum si in alte conditii stabilite de reglementaile legale. Activitatea acestuia se desfasoara atat in locuri de munca aflate in spatii inchise (birou, spatii de productie), cat si in cele aflate in spatii deschise.

  Securitatea si sanatatea in munca reprezinta ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfadsurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca.

  Dupa finalizarea cursului, absolventii promovati primesc Certificate de Absolvire, eliberate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Virstnice si Ministerul Educatiei Nationale, sub auspiciile Autoritatii Nationale pentru Calificari – ANC si vor fi insotite de suplimente descriptive ce cuprind urmatoarele competente profesionale dobandite:

 • Comunicare în limba oficiala;
 • Competente de baza in matematica, stiinta si tehnologie;
 • Competenta de a invata;
 • Competente sociale si civice;
 • Dezvoltare profesionala;
 • Planificarea activitatilor proprii;
 • Realizarea activitatilor de prevenire si protectie;
 • Realizarea semnalizarii de securitate si/sau de sanatate la locurile de munca;
 • Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Informarea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Stabilirea mijloacelor materiale si tehnice necesare securitatii si sanatatii in munca;
 • Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirii profesionale;
 • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca;
 • Verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Monitorizarea activitatilor de evacuare si interventie in situatii de urgenta.

PRET: 410 LEI
FARA ALTE TAXE SUPLIMENTARE


Contact organizator