Introducere - Prezentare generala asupra noul cadru legislativ (legislatie primara, secundara, tertiara (instructiuni), notificari emise in aplicarea noii legislatii).

 • Responsabilitatile compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor de achizitii si implicarea celorlalte compartimente din cadrul autoritatii contractante).
 • Serviciile auxiliare achizitiei.

Etapele Procesului de Achizitie Publica - Planificarea (modul in care se planifica achizitiile publica pe un an bugetar, se estimeaza valoarea unui contract de achizitie publica, elaborarea planului anual de achizitii publice, a strategiei de contractare si a strategei anuale).

 • Referatul de necesitate (structura, modificarea acestuia
 • Strategia anuala de achizitie publica
 • Programul anual al achizitiilor publice (elaborare, structura, actualizare, definitivare, modificare)
 • Estimarea valorii unei achizitii publice (discutii privind punerea in corespondenta cu CPV-ul, incadrarea produselor similare)
 • Alegerea procedurii in functie de valoarea estimata – Praguri
 • Realizarea achizitiei directe – notificari
 • Impartirea e loturi
 • Consultarea pietei
 • Strategia de contractare
 • Acordul-cadru. Contractele subsecvente
 • Reguli de participare, asocierea, tetul sustinator, subcontractarea.
 • Reguli de evitare a conflictului de interese
 • Motive de excludere
 • Elaborarea Documentatiei de atribuire (fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini /documentul descriptiv, proiectul de contract, formulare si modele de documente)
 • Documentele suport (documentul unic european DEAU - scop, mod de completare, jurisprudenta CNSC)
 • Arhiva E.Certis.
 • Stabilirea:
 1. criteriilor de calificare si a criteriilor de selectie
 2. criteriului de atribuire
 3. garantiei de participare
 4. garantiei de buna executie

Organizarea procedurii si  atribuirea  contractului/acordului-cadru(de la transmiterea documentatiei de atribuire in SEAP si pana la intrarea in vigoare a contractului de achizitie publica/acordului-cadru).

  • Evaluare A.N.A.P., publicare anunt de participare/anunt de participare simplificat, erate, clarificari.
  • Derularea procedurilor de atribuire: (procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula).
  1. licitatia deschisa;
  2. licitatia restransa;
  3. negocierea fara publicare prealabila;
  4. procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;
  5. procedura simplificata (reguli si termene).
  • Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica.
  • Procesul de verificare si evaluare - Comisia de evaluare (numire, componenta, atributii)
  • Pretul neobisnuit de scazut, in contextul noilor reglementari
  • Rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertantilor
  • Finalizarea procedurii (atribuirea contractului, anularea)
  • Informarea candidatilor/ofertantilor;
  • Reguli de publicitate si transparenta;

Etapa post atribuire contract /acord-cadru, respectiv executarea si monitorizarea implementarii contractului/ acordului-cadru

 • Emitere document constatator initial, final
 • Executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.
 • Subcontractarea
 • Modificarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru
 • Contraventii si sanctiuni.
 • Dosarul achizitie publice (intocmirea si pastrarea dosarului de achizitie publica); Accesul persoanelor interesate la dosarul achitiilor publice.
 • Arhivarea electronica a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
 • Analiza procesului de achizitie publica:
 • Masuri in care au fost satisfacute nevoile autoritatii contractante;
 • Identificarea punctelor tari si punctelor slabe ale procedurii de atribuire;
 • Propunerea de masuri de imbunatatire a procesului de achizitie publica

Remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune.

 • Depunerea contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara
 • Termene
 • Proceduri de solutionare
 • Notificarea prealabila
 • Cautiunea.

Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii:

 • Principii;
 • Pragul si metode de calculare a valorii estimate a concesiunilor;
 • Durata concesiunii;
 • Criterii de calificare si selectie.
 • Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut; costul cel mai scazut; cel mai bun raport calitate-pret;
 • Proceduri de atribuire: licitatia deschisa, dialogul competitiv, negocierea fara publicare a unui anunt de concesionare;
 • Criterii de atribuire;
 • Modificarea si incetarea contractelor de concesiune;

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE, COD COR 214946, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxe Participare: 

 • Taxa De Instruire 1 - 750 lei  / participant. Include suportul de curs pe USB – Business Card- 8 GB .
 • Taxa De Instruire 2 - 990 lei  / participant. Include suportul de curs pe tableta.

Taxe Servicii Turistice

 • Taxa De Servicii Turistice 1 – 990  de lei (cazare  in regim single  si pensiune completa  participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
 • Taxa De Servicii Turistice 2 - 1390  de lei (cazare  in regim double si pensiune completa  participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

FACILITATI/GRATUITATI: piscina interioara / exterioara cu apa termala sauna jacuzzi, baza sportiva (teren fotbal si tenis), parcare interioara pazita , Internet – wíreless gratuit 

 

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com.

                                                      

COORDONATORI CURS:

MARTEȘ ELENA : 0726.355.037

CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator