AUDIT INTERN

08 Jun 2017 - 11 Jun 2017
Hotel Rina Sinaia Prahova Sinaia

OBIECTIVELE CURSULUI

Extinderea cunostintelor de audit in afara granitelor auditului financiar si de conformitate.

Utilizarea eficienta a celor mai bune practici pe parcursul derularii auditului intern.

Planificarea si desfasurarea auditului intern.

Aplicarea metodologiei de audit intern bazat pe riscuri.

Dobandirea si imbunatatirea aptitudinilor profesionale in cadrul desfasurarii procesului de audit intern.

 

CAPITOLUL I – Introducere in Auditul Intern

- Definitii si abordari (audit intern, audit operational);
- Independenta si obiectivitate;
- Activitatea de asigurare si consultanta;
- Auditul operational vs. alte tipuri de audit;
- Studiu de caz


CAPITOLUL II – Modelul de audit intern

- Elementele structurii standardelor IPPF; 
- Codul de Etica – principii: Integritate, Obiectivitate, Confidentialitate, Competenta;
- Etapele procesului de audit intern: planificare, desfasurare, comunicare, urmarire / monitorizare;
- Activitate practica;
- Ghid practic pentru auditori in desfasurarea auditului intern;

 

CAPITOLUL III – Mediul de Control

- Definirea Controlului si a procesului de control;
- Clasificarea controalelor;
- Modelul COSO si descrierea principalelor elemente componente;
- Rolul Auditului Intern in procesul de control;
- Activitate practica

 

CAPITOLUL IV – Managementul riscurilor

- Definirea riscului si a Enterprise Risk Management (ERM);
- Riscul Inerent si cel Rezidual;
- Ipotezele si beneficiile Managementului Riscurilor;
- Identificarea riscurilor, clasificari, Matricea Riscurilor;
- Rolul Auditului Intern in procesul de Management al Riscurilor;
- Activitate practica (studiu de caz).

 

CAPITOLUL V - Planificarea activitatii de audit
- Planificarea – cerinta de baza a Standardelor; descriere, interpretari;
- Elaborarea Planului Anual de Audit – etape;
- Intrebari & teste.


  CAPITOLUL VI – Procesul de Audit

- Definirea obiectivelor si a scopului misiunii de audit; exemple practice
- Etapele procesului de audit;
- Pregatirea misiunii de audit;
- Fieldwork;
- Raportarea rezultatelor - procesul de raportare, elaborarea unor rapoarte eficiente, exemple practice;
- Urmarirea rezultatelor auditului intern;
- Urmarirea si monitorizarea implementarii recomandarilor.


CAPITOLUL VI – Studiu de caz si simularea desfasurarii unei misiuni de audit, sesiune de intrebari din partea cursantilor; Testare cunostinte

 

GUVERNANTA CORPORATIVA
– Principalele modele privind guvernanta corporativa; principiile guvernantei.
– Teorii asociate, aplicate conceptului de guvernanta corporativa; separatia dintre detinere si control; teoria persoanelor interesate „stakeholders”. Teoria administratorului „stewardship”.
– Prezentarea si analiza celor 7 piloni ai guvernantei corporative.
– Consiliul de administratie si managementul de executie; criterii de selectie, atributii si exemple practice privind revocarea personalului de conducere; erori posibile.
– Raportarile externe. Indicatorii de monitorizare a performantelor.
– Elementele componente ale guvernantei corporative vs. auditul procesului de guvernanta.
– Responsabilitatea sociala si guvernanta corporativa.
– Comitetul de audit, bune practici, etica si integritate.
– Elaborarea formularului de constatare si raportare a iregularitatilor (FCRI); revizuire documente, constituirea dosarului de audit, rapoarte, urmarirea recomandarilor si monitorizarea implementarii recomandarilor formulate.

 

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia AUDITOR INTERN, COD COR 241105, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica:


- Taxa De Servicii Turistice 1 – 950 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 1150 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa De Instruire:

Taxa De Instruire 1 – seminar

600 lei  / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GBcertificat participare ATC training (fara acreditare ANC)

 - Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC

740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C., certificat participare ATC training  si Certificat ANC  pentru ocupatia AUDITOR INTERN, COD COR 241105

 - Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC

990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC pentru ocupatia AUDITOR INTERN, COD COR 241105

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com .

Curs sustinut de specialist in control, audit si managementul riscului. 

COORDONATOR CURS: CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator