Audit public intern

02 Mar 2017 - 05 Mar 2017
Hotel Alpin Brasov Poiana Brasov

Obiective:
• Extinderea cunostintelor de audit in afara granitelor auditului financiar si de conformitate
• Utilizarea eficienta a celor mai bune practici pe parcursul derularii auditului intern
• Planificarea si desfasurarea auditului intern
• Aplicarea metodologiei de audit intern bazat pe riscuri
• Dobandirea si imbunatatirea aptitudinilor profesionale in cadrul desfasurarii procesului de audit intern

Tematica:
AUDIT PUBLIC INTERN
CAPITOLUL I – Introducere in Auditul Intern
– Definitii si abordari (audit intern, audit operational);
– Independenta si obiectivitate;
– Activitatea de asigurare si consultanta;
– Auditul operational vs. alte tipuri de audit;
– Studiu de caz
CAPITOLUL II – Modelul de audit intern
– Elementele structurii standardelor IPPF;
– Codul de Etica – principii: Integritate, Obiectivitate, Confidentialitate, Competenta;
– Etapele procesului de audit intern: planificare, desfasurare, comunicare, urmarire / monitorizare;
– Activitate practica;
– Ghid practic pentru auditori in desfasurarea auditului intern;
CAPITOLUL III – Mediul de Control
– Definirea Controlului si a procesului de control;
– Clasificarea controalelor;
– Modelul COSO si descrierea principalelor elemente componente;
– Rolul Auditului Intern in procesul de control;
– Activitate practica
CAPITOLUL IV – Managementul riscurilor
– Definirea riscului si a Enterprise Risk Management (ERM);
– Riscul Inerent si cel Rezidual;
– Ipotezele si beneficiile Managementului Riscurilor;
– Identificarea riscurilor, clasificari, Matricea Riscurilor;
– Rolul Auditului Intern in procesul de Management al Riscurilor;
– Activitate practica (studiu de caz).
CAPITOLUL V – Planificarea activitatii de audit
– Planificarea – cerinta de baza a Standardelor; descriere, interpretari;
– Elaborarea Planului Anual de Audit – etape;
– Intrebari & teste.
CAPITOLUL VI – Procesul de Audit
– Definirea obiectivelor si a scopului misiunii de audit; exemple practice
– Etapele procesului de audit;
– Pregatirea misiunii de audit;
– Fieldwork;
– Raportarea rezultatelor – procesul de raportare, elaborarea unor rapoarte eficiente, exemple practice;
– Urmarirea rezultatelor auditului intern;
– Urmarirea si monitorizarea implementarii recomandarilor.
CAPITOLUL VI – Studiu de caz si simularea desfasurarii unei misiuni de audit, sesiune de intrebari din partea cursantilor; Testare cunostinte

GUVERNANTA CORPORATIVA
– Principalele modele privind guvernanta corporativa; principiile guvernantei.
– Teorii asociate, aplicate conceptului de guvernanta corporativa; separatia dintre detinere si control; teoria persoanelor interesate „stakeholders”. Teoria administratorului „stewardship”.
– Prezentarea si analiza celor 7 piloni ai guvernantei corporative.
– Consiliul de administratie si managementul de executie; criterii de selectie, atributii si exemple practice privind revocarea personalului de conducere; erori posibile.
– Raportarile externe. Indicatorii de monitorizare a performantelor.
– Elementele componente ale guvernantei corporative vs. auditul procesului de guvernanta.
– Responsabilitatea sociala si guvernanta corporativa.
– Comitetul de audit, bune practici, etica si integritate.
– Elaborarea formularului de constatare si raportare a iregularitatilor (FCRI); revizuire documente, constituirea dosarului de audit, rapoarte, urmarirea recomandarilor si monitorizarea implementarii recomandarilor formulate.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia AUDITOR INTERN, COD COR 241105, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica
- Taxa De Servicii Turistice 1 – 1200 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 1500 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa Participare
- Taxa De Instruire 1 – 750 lei / participant. Include suportul de curs pe USB – Business Card- 8 GB ).
- Taxa De Instruire 2 – 990 lei / participant. Include suportul de curs pe tableta).

IMPORTANT!
La 4 persoane participante din cadrul aceleiasi institutii/organizatii, ATC training va asigura a 5 -a taxa de instruire cu suport de curs in format electronic pe stick USB, GRATUIT ! (4 +1 GRATIS).

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro.

Lector: SPECIALIST IN CONTROL, AUDIT SI MANAGEMENTUL RISCULUI

COORDONATOR CURS: GAGIU IONUT tel: 0729-943.461


Contact organizator