Audit Public Intern la Baile Felix

23 Mar 2017 - 26 Mar 2017
Hotel President**** Bihor Baile Felix

Analiza si dezbateri in baza: modificarilor legislative pentru aprobarea:

 • Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
 • Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern;
 • Normelor privind infiintarea Comitetelor de audit intern;
 • OMFP nr.659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competentelor profesionale necesare pentru obtinerea certificatului de atestare;
 • OSGG nr.400/2015 si OSGG nr.200/2016 privind SCI/M;

Recomandari privind elaborarea si aplicarea instrumentelor de lucru, in conformitate cu normele metodologice specifice proprii si normele de calificare a auditului public intern, privind:

 • Stabilirea, elaborarea si aprobarea obiectivelor misiunii de audit;
 • Planificarea activitatii de audit intern - clarificari conceptuale privind: controlul intern si extern, auditul intern si extern, inspectia - continutul Referatului de justificare si a Referatului de modificare - elaborarea Planului multianual si a Planului anual de audit public intern - spete;
 • Misiunile de audit ad-hoc - organizare si desfasurare;
 • Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern. Particularitati privind derularea misiunilor de audit intern, in conformitate cu: misiuni de asigurare (misiuni de audit de regularitate, misiuni de audit al performantei, misiuni de audit de sistem), misiune de consiliere a managementului si misiuni de evaluare a activitatii de audit intern. Derularea misiunilor de audit intern; analiza documente:
 • Pregatirea misiunii de audit intern: initierea auditului, colectarea si prelucrarea informatiilor (dosarul permanent, studiul preliminar), analiza riscurilor, elaborarea Programului misiunii de audit public intern;
 • Interventia la fata locului: colectarea si analiza probelor de audit, efectuarea testarilor si analiza rezultatelor in vederea intocmirii formularelor de constatare (FIAP-uri si FCRI-uri); revizuirea documentelor si constituirea dosarelor de audit; sedinta de inchidere;
 • Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern:

                - elaborarea  proiectului raportului de audit public intern (RAI);

                - transmiterea proiectului raportului; reuniunea de conciliere;

                - raportul final si sinteza RAI;

                - difuzarea raportului si supervizarea misiunii de audit public intern;

 •  Urmarirea recomandarilor: responsabilitatea structurii auditate; responsabilitatea compartimentului de audit public intern; revizuirea documentelor; realizarea concilierii.

Noutatile privind metodologia de evaluare si analiza a riscurilor:

 • Corelatia cu registrul riscurilor din entitatea auditata. Evaluarea gradului de incredere in controlul intern. Exemplu de analiza practica a riscurilor.
 • Componentele specifice riscului, masurarea riscului - aplicatii practice.
 • Procedura de analiza a riscurilor - identificarea activitatilor/actiunilor si a riscurilor asociate, elaborarea Chestionarului de control intern; conformitatea cu metodologia de analiza a riscurilor, prevazuta de OSGG 400/2015 si OSGG nr. 200/2016 privind SCI/M;

Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern. Urmarirea recomandarilor. Fise de urmarire a recomandarilor si exemple de monitorizare a stadiului implementarii recomandarilor formulate.

Tehnici si metode de supervizare a misiunilor de audit intern.

Elaborarea Cartei auditului intern.

Comunicarea Cartei auditului intern.

Procedura elaborarii Cartei.

Derularea procesului de guvernanta corporativa:

 • Modele privind guvernanta corporativa si principiile guvernantei.
 • Teorii asociate: separatia dintre detinere si control; teoria persoanelor interesate „stakeholders”. Teoria administratorului „stewardship”.
 • Analiza celor 7 piloni ai guvernantei corporative.
 • Consiliul de administratie si managementul de executie: selectie, atributii, revocarea;nereguli posibile.

Raportarile externe. Indicatorii de monitorizare a performantelor. Auditul procesului de guvernanta; Comitetul de audit, bune practici, etica si integritate. Aplicatii privind auditarea activitatii de conducere, pe exemplul unei entitati publice si auditarea unei activitati la propunerea participantilor.

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC, Cod COR 241306, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxe Participare: 

 • Taxa De Instruire 1 - 750 lei  / participant. Include suportul de curs pe USB – Business Card- 8 GB .
 • Taxa De Instruire 2 - 990 lei  / participant. Include suportul de curs pe tableta.

Taxe Servicii Turistice

 • Taxa De Servicii Turistice 1 – 990  de lei (cazare  in regim single  si pensiune completa  participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
 • Taxa De Servicii Turistice 2 - 1390  de lei (cazare  in regim double si pensiune completa  participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

FACILITATI/GRATUITATI: piscina interioara / exterioara cu apa termala sauna jacuzzi, baza sportiva (teren fotbal si tenis), parcare interioara pazita , Internet – wíreless gratuit 

 

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com.

                                                      

COORDONATORI CURS:

MARTES ELENA : 0726.355.037

CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator