Audit public intern

16 Jul 2017 - 23 Jul 2017
Vox Maris Grand Resort Constanta Costinesti

CAPITOLUL I – Introducere in Auditul Intern

– Definitii si abordari (audit intern, audit operational);
– Independenta si obiectivitate;
– Activitatea de asigurare si consultanta;
– Auditul operational vs. alte tipuri de audit;
– Studiu de caz

CAPITOLUL II – Modelul de audit intern

– Elementele structurii standardelor IPPF;
– Codul de Etica – principii: Integritate, Obiectivitate, Confidentialitate, Competenta;
– Etapele procesului de audit intern: planificare, desfasurare, comunicare, urmarire / monitorizare;
– Activitate practica;
– Ghid practic pentru auditori in desfasurarea auditului intern;

 

CAPITOLUL III – Mediul de Control

– Definirea Controlului si a procesului de control;
– Clasificarea controalelor;
– Modelul COSO si descrierea principalelor elemente componente;
– Rolul Auditului Intern in procesul de control;
– Activitate practica

 

CAPITOLUL IV – Managementul riscurilor

– Definirea riscului si a Enterprise Risk Management (ERM);
– Riscul Inerent si cel Rezidual;
– Ipotezele si beneficiile Managementului Riscurilor;
– Identificarea riscurilor, clasificari, Matricea Riscurilor;
– Rolul Auditului Intern in procesul de Management al Riscurilor;
– Activitate practica (studiu de caz).

 

CAPITOLUL V – Planificarea activitatii de audit
– Planificarea – cerinta de baza a Standardelor; descriere, interpretari;
– Elaborarea Planului Anual de Audit – etape;
– Intrebari & teste.

CAPITOLUL VI – Procesul de Audit

– Definirea obiectivelor si a scopului misiunii de audit; exemple practice
– Etapele procesului de audit;
– Pregatirea misiunii de audit;
– Fieldwork;
– Raportarea rezultatelor – procesul de raportare, elaborarea unor rapoarte eficiente, exemple practice;
– Urmarirea rezultatelor auditului intern;
– Urmarirea si monitorizarea implementarii recomandarilor.

CAPITOLUL VI – Studiu de caz si simularea desfasurarii unei misiuni de audit, sesiune de intrebari din partea cursantilor; Testare cunostinte

 

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

La sfarsitul sesiunii, in urma examinarii ANC, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia AUDITOR INTERN, COD COR 241105 insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Curs sustinut de specialist in control, audit si managementul riscului.
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com.
COORDONATOR CURS: CRISTINA SOARE: 0773.343.995

Curs sustinut de specialist in control, audit si managementul riscului.
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com.
COORDONATOR CURS: CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator