AUDITUL INTERN AL SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPŢIEI ÎNTR-O ENTITATE PUBLICĂ

26 Apr 2018 00:00:09 - 29 Apr 2018 00:00:12
ANA HOTELS Brasov Poiana Brasov

 

Lectori : Cursul va fi sustinut de specialisti în materie de audit intern si prevenire a coruptiei ( dl. MARIUS TOMOIALA si dl.ADRIAN IVAN )

Obiectivele cursului

Să asigure participanților la curs următoarele:

 • Cunoașterea terminologiei și activităților privind sistemul de prevenire a corupției

Dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru efectuarea unui audit intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul entității publice.

Descrierea cursului

 

Cursul se adresează auditorilor interni din sectorul public și are drept scop dezvoltarea competențelor necesare pentru abordarea adecvată a unei misiuni de audit intern a sistemului de prevenire a corupției într-o entitate publică.

 

În cadrul cursului sunt prezentate, detaliat, etapele și documentele unei misiuni de auditare internă a sistemului de prevenire a corupției.

 

Potrivit Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, compartimentele de audit intern trebuie să auditeze, o dată la doi ani, sistemul de prevenire a corupţiei la nivelul entității.

TEMATICA:

Principalele aspecte discutate în cadrul cursului:

 1. Prezentarea principalelor elemente ale Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020
 2. Activitățile principale și responsabilități privind implementarea prevederilor Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020
 3. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților instituționale la corupție, stabilirea măsurilor ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile identificate
 4. Elaborarea și îndeplinirea planului de integritate
 5. Ce trebuie să audităm în cadrul unei misiuni de audit intern privind sistemul de prevenire a corupției?
 6. Elaborarea obiectivelor pentru misiunea de audit intern privind sistemul de prevenire a corupției. Exemple de posibile obiective
 7. Exemplificarea studiului preliminar pentru misiunea de audit privind sistemul de prevenire a corupției
 8. Analiza riscurilor în cadrul misiunii de audit privind sistemul de prevenire a corupției. Identificarea și evaluarea riscurilor în cadrul misiunii. Stabilirea controalelor existente și a controalelor așteptate pentru misiunea de audit. Elaborarea documentului privind Stabilirea punctajului total al riscurilor şi ierarhizarea riscurilor, precum și a Evaluării iniţiale a gradului de încredere în controlul intern şi stabilirea obiectivelor misiunii de audit public intern pentru misiunii de audit privind sistemul de prevenire a corupției
 9. Elaborarea programului misiunii de audit privind sistemul de prevenire a corupției. Exemplificare
 10. Elaborarea testelor pentru misiunea de audit privind sistemul de prevenire a corupției. Exemplu de teste pentru obiectivele misiunii și activitățile auditabile.
 11. Exemple de posibile disfuncții și fișe de identificare și analiză a problemei pentru misiunea de audit privind sistemul de prevenire a corupției.
 12. Elaborarea raportului de audit intern pentru misiunea de audit privind sistemul de prevenire a corupției. Exemplu de prezentare a constatărilor în raport.

Studii de caz și exemple

CERTIFICARE: In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORUPTIEI, COD COR  261920, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

TARIF SERVICII INSTRUIRE (VARIANTE) :

 • Taxa De Instruire 1 – seminar    -  600 lei  / participant la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs în format electronic, certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
 • Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC  - 740 lei /participant. Include mapa de lucru si suport de curs în format electronic, examinare A.N.C.
 • Taxa De Instruire 3* - curs acreditat ANC  - 990 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs în format electronic, pe TABLETA, examinare A.N.C.

*La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58. – valabil pentru taxa 2 sau 3

TARIF SERVICII HOTELIERE (variante):

 • 1390 lei - cazare si pensiune completa participant GRATUIT: Cazarea si micul dejun pentru

Insotitor

 • 1790 lei- cazare si pensiune completa

pentru 2 persoane.

Informatii suplimentare:

TVA 9% inclus in conf. cu HG nr. 20/2015

Serviciile hoteliere sunt optionale

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sauoffice.atctraining@gmail.com.

 

Detalii organizare:

 

Marteș Elena : 0726.355.037

Gagiu Ionut: 0729.943461


Contact organizator