Instructiunea nr.1 a Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice emisa in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) si art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

INSTRUCTIUNE nr. 2 a Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice emisa in aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Surprizele din noul Sistem al achizitiilor publice in Romania;

- Obligatiile autoritatii/entitatii contractante Versus Drepturile si obligatiile ofertantului;

- Compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor publice/sectoriale in noul cadrul legislativ;

- Etapele procesului de achizitii publice la nivelul autoritatii contractante

- planificarea/pregatirea procesului de achizitie;

- strategia anuala/Programul anual; publicarea extraselor in SEAP; consultarea preliminara a pietei in vederea pregatirii achizitie in raport cu necesitatile autoritatii/entitatii contractante;

- Strategia de contractare. Reguli de calcul al valorii estimate a achizitiei si alegerea modalitatii de atribuire;

- Impartirea pe loturi; Alegerea criteriilor de calificare si a celor de atribuire (precum „calitate-pret” si „costul cel mai scazut”); 

- Achizitiile directe – provocare sau reusita ?

- Documentul European de Achizitii Unic (DUAE). Experiente de pana acum;

- Derularea procedurilor de atribuire on-line; modalitati de atribuire prin SEAP.

- Procedura simplificata este simplificata?

Derularea procedurii:

- Reguli de evitare a conflictului de interese; informarea candidatilor/ofertantilor;

- Regulile de participare in cadrul unui proceduri de atribuire a unui contract de achizitie publica/sectorial;

Etapele generale ale procedurilor de atribuire cu impact asupra operatorilor economici: intocmirea documentatiei de atribuire, clarificarile la documentatia de atribuire, depunerea si deschiderea ofertelor, evaluarea ofertelor; depunerea ofertelor in procedurile online/cu etapa finala licitatie electronica;

- Reguli de publicitate; transparenta si clarificari in timpul unei proceduri

- Procesul de evaluare a ofertelor; defalcarea procesului pe faze;  documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilitatii acestora in orice moment; comunicari intermediare.

Participarea la procedura de atribuire: depunerea si deschiderea ofertelor, procesul-verbal al sedintei de deschidere; respingerea ofertei in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor;

Noutati in modul de lucru al comisiei de evaluare. Rolul expertilor cooptati si al furnizorului de servicii auxiliare in cadrul procesului de evaluare a contractului de achizitii publice/sectoriale;

- Eliminarea rigiditatii “pretului neobisnuit de scazut”; identificarea de catre comisia de evaluare a elementelor de pret ce difera cu mult de preturile pietei

- Posibilitatea autocorectarii in timpul unei proceduri de achizitii publice vs. tratament egal;

Finalizarea procedurii de atribuire: comunicarea rezultatului, termenele de asteptare, semnarea contractului de achizitie publica,  refuzul/intarzierea semnarii; anularea procedurii de atribuire;

incheierea si executarea contractului: Modificari substantiale/nesubstantiale ale contractului. Plata directa catre subcontractanti;

- litigiile in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune. Drepturile si obligatiile partilor implicate.

Contestatia formulata pe calea administrativ-jurisdictionala/judiciara

Notificarea prealabila - termene

Incetarea contractelor de achizitie publica, documentul constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale;

Remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune.

- Depunerea contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara. Termene. Proceduri de solutionare. Notificarea prealabila. Cautiunea.

Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii:

- Principii; Pragul si metode de calculare a valorii estimate a concesiunilor; Durata concesiunii; Criterii de calificare si selectie. 

- Audit in achizitii publice.

- Nereguli si prevenire fraude.

- Noul cadrul legislativ in domeniul achizitiilor publice si impactul asupra implementarii contractelor de lucrari

- Aprofundarea notiunilor specifice ale contractelor FIDIC adaptate la legislatia nationala.

Dezbateri si raspunsuri la intrebarile participantilor, prezentare cazuri practice.

La sfarsitul sesiunii se acorda DIPLOMA DE PARTICIPARE oferita de  ATC Training®.

Taxa de participare: 476 lei (TVA inclus). Taxa include consiliere pe timpul desfasurarii actiunii, mapa de lucru,  coffee break, lunch.

Fiecare participant va primi CADOU din partea organizatorilor evenimentului:

- MEMORY STICK ( USB ) – capacitate 8  GB, care va cuprinde prezentarile speakerilor.

- VOUCHER in valoare de 100 lei, care poate fi utilizat,  pana la data de 31.12.2017, la un curs de perfectionare, pentru un participant, si ofera reducere la taxa de instruire.

Diploma de participare oferita de  ATC Training®.

Inscrierile se fac in baza formularului de participare solicitat telefonic sau prin email, completat si transmis ulterior la fax: 031–425.07.04 sau adresa de e-mail: office@atctraining.ro / office.atctraining@gmail.com

 Director eveniment: 

- ELENA MARTES -  0726.355.037

Coordonatori eveniment:

- ROXANA CONSTANTINESCU - 0735.190.577

- GABRIELA BANUT - 0729.995.614

- CRISTINA SOARE - 0773.343.995

- IONUT GAGIU -  0729.943.461


Contact organizator