Control financiar preventiv

16 Mar 2017 - 19 Mar 2017
Hotel Alpin Brasov Poiana Brasov

Descrierea cursului
Cursul se adreseaza persoanelor cu atributii in organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu din administratia publica si isi propune ca, plecând de la delimitarea principalilor actori, a conceptelor fundamentale si a etapelor procedurale aferente, prin intermediul exemplelor si studiilor de caz, sa ofere participantilor instrumentele practice necesare asigurarii indeplinirii scopului fundamental al controlului financiar preventiv, si anume identificarea proiectelor de operatiuni care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate, prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public si/sau fondurile publice. De asemenea, participantilor li se vor prezenta si furniza in format electronic modelele principalelor documente care se intocmesc, inclusiv un model de procedura operationala privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv intr-o institutie publica.
Tematica
Ce este controlul financiar preventiv?
– definitia controlului financiar preventiv;
– controlul financiar preventiv – parte integranta a sistemului de control intern/mangerial;
– vocabular minimal de control financiar preventiv (terminologie specifica);
– cadrul legislativ al controlului financiar preventiv;
– principalele modificari aduse cadrului normativ in anul 2014;
– scopul controlului financiar preventiv;
– obiectul controlului financiar preventiv;
– principalii actori in cadrul controlului financiar preventiv.
Cum se organizeaza controlul financiar preventiv propriu (CFPP) ?
– elementele necesare pentru organizarea CFPP;
– forme posibile de organizare si situatia ideala;
– este posibila practic externalizarea CFPP ?
– numirea persoanelor desemnate sa exercite CFPP;
– documente necesare privind desemnarea persoanelor imputernicite sa exercite CFPP;
– exemplu de act de numire;
– deficiente si erori posibile in organizarea CFPP.
Cadrul operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu
– prevederi normative privind cadrul operatiunilor supuse CFPP;
– etape de realizare si etape necesare actualizarii;
– modele de cadru CFPP;
– deficiente si erori posibile privind cadrul operatiunilor supuse CFPP.
Liste de verificare
– prevederi normative privind listele de verificare;
– etape de realizare si etape necesare actualizarii;
– modele de liste de verificare;
– deficiente si erori posibile privind listele de verificare;
Viza de control financiar preventiv propriu
– informatii cuprinse in viza si sigiliul personal;
– exercitarea vizei de CFPP electronic;
– deficiente si erori posibile;
– registrul privind operatiunile prezentate la viza (model, restrictii, erori posibile);
Procedura de control privind operatiunile prezentate la viza
– aspecte practice privind procedura de control;
– analiza practica pe pasi a procedurii de control;
– nota de restituire;
– refuzul de viza;
– efectuarea operatiunilor refuzate la viza pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice;
– deficiente si erori posibile.
Raportari privind controlul financiar preventiv propriu
– prevederi normative privind raportarea;
– raport privind activitatea de CFPP (macheta);
– deficiente si erori posibile.
Raspunderea juridica a persoanei care exercita controlul financiar preventiv propriu
– ce ,,risca” si cum se poate proteja persoana care exercita CFPP;
– forme ale raspunderii (disciplinara, contraventionala, civila si penala);
– abuzul in serviciu si neglijenta in serviciu;
– conflictul de interese administrativ si penal;
– studii de caz.
Codul specific de norme profesionale privind controlul financiar preventiv propriu
– scopul codului;
– conditii necesare pentru numirea persoanelor care exercita CFPP;
– principii pentru exercitarea atributiilor;
– suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care exercita CFPP;
– evaluarea persoanei care exercita CFPP.
Elemente practice privind exercitarea CFPP
– exemple si studii de caz privind exercitarea vizei de CFPP pentru operatiuni uzuale ale entitatilor publice;
– deficiente si erori posibile privind acordarea vizei (riscuri asociate si modalitati de gestionare);
– model de procedura operationala privind organizarea si exercitarea CFPP in cadrul unei entitati publice.
Dezbateri si studii de caz personalizate
– discutii libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului;
– analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti;
– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia CONTROLOR FINANCIAR COD COR 121121, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica
- Taxa De Servicii Turistice 1 – 1200 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 1500 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa Participare
- Taxa De Instruire 1 – 750 lei / participant. Include suportul de curs pe USB – Business Card- 8 GB.
- Taxa De Instruire 2 – 990 lei / participant. Include suportul de curs pe tableta.

IMPORTANT!
La 4 persoane participante din cadrul aceleiasi institutii/organizatii, ATC training va asigura a 5 -a taxa de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, GRATUIT ! (4 +1 GRATIS) .

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com

Cursul va fi sustinut de specialisti cu o vasta experienta in domeniu din cadrul Ministerul Finantelor Publice

COORDONATOR CURS: ROXANA CONSTANTINESCU: 0735.190.577


Contact organizator