Control financiar preventiv

13 Aug 2017 - 20 Aug 2017
Vox Maris Grand Resort Constanta Costinesti

GRUPUL TINTA: Cursul se adreseaza persoanelor cu atributii in organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu din administratia publica si isi propune ca, plecând de la delimitarea principalilor actori, a conceptelor fundamentale si a etapelor procedurale aferente, prin intermediul exemplelor si studiilor de caz, sa ofere participantilor instrumentele practice necesare asigurarii indeplinirii scopului fundamental al controlului financiar preventiv, si anume identificarea proiectelor de operatiuni care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate, prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public si/sau fondurile publice. De asemenea, participantilor li se vor prezenta si furniza in format electronic modelele principalelor documente care se intocmesc, inclusiv un model de procedura operationala privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv intr-o institutie publica..

 

TEMATICA CURSULUI:

Ce este controlul financiar preventiv?

– definitia controlului financiar preventiv;

– controlul financiar preventiv – parte integranta a sistemului de control intern/mangerial;

– vocabular minimal de control financiar preventiv (terminologie specifica);

– cadrul legislativ al controlului financiar preventiv;

– principalele modificari aduse cadrului normativ in anul 2014;

– scopul controlului financiar preventiv;

– obiectul controlului financiar preventiv;

– principalii actori in cadrul controlului financiar preventiv.

Cum se organizeaza controlul financiar preventiv propriu (CFPP) ?

– elementele necesare pentru organizarea CFPP;

– forme posibile de organizare si situatia ideala;

– este posibila practic externalizarea CFPP ?

– numirea persoanelor desemnate sa exercite CFPP;

– documente necesare privind desemnarea persoanelor imputernicite sa exercite CFPP;

– exemplu de act de numire;

– deficiente si erori posibile in organizarea CFPP.

Cadrul operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu

– prevederi normative privind cadrul operatiunilor supuse CFPP;

– etape de realizare si etape necesare actualizarii;

– modele de cadru CFPP;

– deficiente si erori posibile privind cadrul operatiunilor supuse CFPP.

Liste de verificare

– prevederi normative privind listele de verificare;

– etape de realizare si etape necesare actualizarii;

– modele de liste de verificare;

– deficiente si erori posibile privind listele de verificare;

Viza de control financiar preventiv propriu

– informatii cuprinse in viza si sigiliul personal;

– exercitarea vizei de CFPP electronic;

– deficiente si erori posibile;

– registrul privind operatiunile prezentate la viza (model, restrictii, erori posibile);

Procedura de control privind operatiunile prezentate la viza

– aspecte practice privind procedura de control;

– analiza practica pe pasi a procedurii de control;

– nota de restituire;

– refuzul de viza;

– efectuarea operatiunilor refuzate la viza pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice;

– deficiente si erori posibile.

Raportari privind controlul financiar preventiv propriu

– prevederi normative privind raportarea;

– raport privind activitatea de CFPP (macheta);

– deficiente si erori posibile.

Raspunderea juridica a persoanei care exercita controlul financiar preventiv propriu

– ce ,,risca” si cum se poate proteja persoana care exercita CFPP;

– forme ale raspunderii (disciplinara, contraventionala, civila si penala);

– abuzul in serviciu si neglijenta in serviciu;

– conflictul de interese administrativ si penal;

– studii de caz.

Codul specific de norme profesionale privind controlul financiar preventiv propriu

– scopul codului;

– conditii necesare pentru numirea persoanelor care exercita CFPP;

– principii pentru exercitarea atributiilor;

– suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care exercita CFPP;

– evaluarea persoanei care exercita CFPP.

Elemente practice privind exercitarea CFPP

– exemple si studii de caz privind exercitarea vizei de CFPP pentru operatiuni uzuale ale entitatilor publice;

– deficiente si erori posibile privind acordarea vizei (riscuri asociate si modalitati de gestionare);

– model de procedura operationala privind organizarea si exercitarea CFPP in cadrul unei entitati publice.

Dezbateri si studii de caz personalizate

– discutii libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului;

– analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti;

– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti.

 

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

Taxa Turistica

  • 2990 LEI/ PARTICIPANT -pachet o persoana 7 nopti – 8 zile – 700 de lei cont – GRATUIT: Cazarea si micul dejun pentru insotitor
  • 3690 LEI/ PARTICIPANT -pachet doua persoane 7 nopti – 8 zile – 1400 de lei cont

 

TVA 9% inclus in conf. cu HG nr. 20/2015

 

Nota: Serviciile hoteliere sunt optionale

Taxa Participare

  • Taxa De Instruire 1 – seminar – 600 lei / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GBcertificat participare ATC training
  • Taxa De Instruire 2 – 990 lei  / participant, TVA inclus. Contine: mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, Certificat participare ATC training

Curs sustinut de specialisti practicieni cu o vasta experienta in domeniu
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com, in limita locurilor disponibile.
Detalii organizare: GABRIELA BANUT: 0729.995.614


Contact organizator