CONTROL INTERN / MANAGERIAL

25 May 2017 - 28 May 2017
Hotel Alpin Brasov Poiana Brasov

Organizarea sistemului de control intern/managerial

- modificarile aduse Codului controlului intern/managerial prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200/2016

- matricea de corespondenta a noilor 16 standarde de control intern/managerial cu cele 25 de standarde vechi

- responsabilitatile conducatorilor entitatilor publice in domeniul controlului intern/managerial prevazute in Codul controlului intern/managerial aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015

- motive pentru care controlul intern/managerial trebuie sa reprezinte o preocupare a managementului. Cum poate ajuta sistemul de control intern managerii din entitatile publice pentru cresterea gradului de respectare a cadrului legal si reducerea riscului de eroare a angajatilor.

- organizarea si functionarea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial in entitate. Solutii privind organizarea. Documente minimale privind functionarea comisiei. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.

- planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.

Aspecte practice privind implementarea standardelor de control intern/managerial

- ce cuprinde si cum trebuie abordat un standard de control intern/managerial in vederea implementarii

- prezentarea succinta a fiecarui standard, documente si structuri functionale minimale privind implementarea acestora

- modificarile aduse standardelor prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200/2016

- cum raspundem la cele trei intrebari aferente fiecarui standard din chestionarul de autoevaluare si cum justificam raspunsul (model de completare a chestionarului pentru o entitate publica)

- aspecte practice privind activitatea de autoevaluare si intocmirea documentelor specifice de raportare in domeniulcontrolului intern/managerial

Control birocratic vs. Control inteligent

- integrarea controlului intern/managerial in activitatile curente ale entitatii

- cum evitam birocratia si ce inseamna ,,controalele inteligente”

- diferente si evolutia de la ,,a controla” la ,,a detine controlul”

Dezbateri si studii de caz personalizate

- discutii libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului;

- analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti;

- dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti.

 

MANAGEMENTUL RISCURILOR 
• Sistemul de identificare, management si raportare a riscului; prezentare si analiza a COSO I, COSO ERM (Enterprise Risk Management) si SR ISO 31000/ 2010. Manag. riscului in conformitate cu prevederile OSGG nr.200/2016 privind modificarea si completarea OSGG nr.400/2015; 
• Conceptul de risc, riscul inerent, riscul rezidual, apetitul de risc/ toleranta la risc; Categoriile de personal care gestioneaza procesul de colectare a evenimentelor de risc operational. Calcularea, monitorizarea si previzionarea indicatorilor de risc.
• Strategiile de risc: acceptarea sau tolerarea riscului, monitorizarea permanenta si revizuirea riscurilor, transferarea/ externalizarea riscului si tratarea sau atenuarea riscurilor prin stabilirea masurilor de control. 
• Etapele procesului de gestionare a riscurilor: identificarea, evaluarea, controlul, analiza si raportarea riscurilor; Registrul de riscuri, structura si modul de completare, elaborarea si actualizarea acestuia; aplicatii practice; 
• Aplicatii privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor (EGR), organizarea si functionarea echipei, elaborarea documentelor privind gestionarea si arhivarea, monitorizarea si raportarea performantei.
• Criterii pentru stabilirea functiilor sensibile. Model de plan de rotatie; solutii alternative.
• Obiectivele SMART; tehnici de imbunatatire a obiectivelor; obiective in domeniul resurselor umane, salarizarii, contabilitatii, achizitii etc.; stabilirea indicatorilor de performanta; monitorizarea performantelor.
• Elaborarea Deciziei interne pentru numirea responsabilului cu riscurile si inlocuitorului acestuia; stabilirea limitelor de toleranta la risc
• Documente elaborate, formulare privind: Alerta la risc, Proces verbal al sedintelor EGR, Planul pentru implementarea masurilor de control. 
• Riscurile in activitatea de audit, aduse de modificarile introduse de normele generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
• Prezentarea comparativa a tipurilor de misiuni de audit intern,  obligatoriu de realizat, respectiv, misiuni de asigurare (misiuni de regularitate, misiuni de performanta, misiuni de sistem), misiuni de consiliere si misiuni de evaluare, cu accent pe NOUA METODOLOGIE DE ANALIZA A RISCURILOR. 
• Solutii si lucrari practice privind: Metodologia de elaborare a planului multianual/anual de audit intern. Metodologia si tipurile de misiuni de asigurare; comparatie intre auditul de regularitate, sistem si auditul performantei. Elaborarea fisei de identificare si analiza a problemei (FIAP). Practica erorilor posibile si corectia.
GUVERNANTA CORPORATIVA
• Principalele modele practice privind guvernanta corporativa; principiile guvernantei; separatia dintre detinere si control; teoria persoanelor interesate „stakeholders”. Teoria administratorului „stewardship”.
• Prezentarea si analiza celor 7 piloni ai guvernantei corporative.
• NOU! Legea nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu aplicabilitate din 4 iunie 2016.
• NOU! MEMORANDUM – privind implementarea si monitorizarea guvernantei corporative a intreprinderilor publice;
• Proceduri privind acordarea mandatului si participarea reprezentantilor statului la sedintele AGA;
• Documente, instrumente de lucru, plan de administrare;
• Tehnici de negociere privind indicatorii de performanta financiari/ nefinanciari, pentru administratori si/sau directori;
• Neindeplinirea pe durata mandatului a indicatorilor de performanta stabiliti prin contract de catre administratori si directori; evaluarea activitatii acestora,a contractului de mandat si a planului de administrare;
• Exemple practice privind revocarea personalului de conducere; erori posibile; raportarile externe; indicatorii de monitorizare a performantelor.
• Sarcini, drepturi si obligatii pentru Comitetul de Nominalizare si Remunerare;
•nivelul de decizie in conducerea executiva; gestionarea conflictului de interese;  
• Responsabilitatea sociala; control intern, comitetul de audit, bune practici, etica si integritate; alcatuirea, implementarea Codului de Etica si politica de sponsorizari.

Participantii la curs vor primi, in format electronic, urmatoarele modele de documente:

Exemplu de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial

- Sinoptic al activitatilor ce trebuie efectuate in domeniul controlului intern managerial (activitatile ce trebuie efectuate pe fiecare standard, documente minimale, responsabilitati, termene, indicatori de performanta privind aceste activitati)

- Chestionar de autoevaluare a sistemului de control intern managerial completat

- Registru de riscuri completat, continand exemple de riscuri si modalitati de gestionare in diverse domenii (achizitii, resurse umane, control financiar preventiv propriu, audit intern, mentenanta, transport etc.)

- Exemplu practic de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul compartimentului de achizitii publice

- Atelier practic/Workshop pe domenii privind elaborarea obiectivelor generale, specifice, indicatorilor de monitorizare a performantelor, planurilor, riscurilor asociate obiectivelor si masurile de gestionare etc.

- Model de procedura operationala privind managementul riscului

- Model de procedura operationala privind gestionarea abaterilor

- Model de procedura operationala privind semnalarea neregularitatilor

- Model de procedura operationala privind monitorizarea performantelor

- Model de procedura operationala privind autoevaluarea sistemului de control intern managerial

 Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia MANAGER, COD COR 112029, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica:


- Taxa De Servicii Turistice 1 – 1200 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 1500 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa De Instruire:

Taxa De Instruire 1 – seminar

600 lei  / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GBcertificat participare ATC training (fara acreditare ANC)

 - Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC

740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C., certificat participare ATC training  si Certificat ANC  pentru ocupatia MANAGER, COD COR 112029

 - Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC

990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC pentru ocupatia MANAGER, COD COR 112029

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com

Curs sustinut de specialisti in control, audit si managementul riscului.

COORDONATOR CURS: ROXANA CONSTANTINESCU 0735.190.577


Contact organizator