Control intern/managerial

09 Aug 2017 - 13 Aug 2017
Complex Steaua de Mare Constanta Eforie Nord

CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Organizarea sistemului de control intern/managerial

– modificarile aduse Codului controlului intern/managerial prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200/2016

– matricea de corespondenta a noilor 16 standarde de control intern/managerial cu cele 25 de standarde vechi

– responsabilitatile conducatorilor entitatilor publice in domeniul controlului intern/managerial prevazute in Codul controlului intern/managerial aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015

– motive pentru care controlul intern/managerial trebuie sa reprezinte o preocupare a managementului. Cum poate ajuta sistemul de control intern managerii din entitatile publice pentru cresterea gradului de respectare a cadrului legal si reducerea riscului de eroare a angajatilor.

– organizarea si functionarea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial in entitate. Solutii privind organizarea. Documente minimale privind functionarea comisiei. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.

– planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.

Aspecte practice privind implementarea standardelor de control intern/managerial

– ce cuprinde si cum trebuie abordat un standard de control intern/managerial in vederea implementarii

– prezentarea succinta a fiecarui standard, documente si structuri functionale minimale privind implementarea acestora

– modificarile aduse standardelor prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200/2016

– cum raspundem la cele trei intrebari aferente fiecarui standard din chestionarul de autoevaluare si cum justificam raspunsul (model de completare a chestionarului pentru o entitate publica)

– aspecte practice privind activitatea de autoevaluare si intocmirea documentelor specifice de raportare in domeniul controlului intern/managerial

Control birocratic vs. Control inteligent

– integrarea controlului intern/managerial in activitatile curente ale entitatii

– cum evitam birocratia si ce inseamna ,,controalele inteligente”

– diferente si evolutia de la ,,a controla” la ,,a detine controlul”

Dezbateri si studii de caz personalizate

– discutii libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului;

– analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti;

– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti

Participantii la curs vor primi, in format electronic, urmatoarele modele de documente:

 • Exemplu de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial
 • Sinoptic al activitatilor ce trebuie efectuate in domeniul controlului intern managerial (activitatile ce trebuie efectuate pe fiecare standard, documente minimale, responsabilitati, termene, indicatori de performanta privind aceste activitati)
 • Chestionar de autoevaluare a sistemului de control intern managerial completat
 • Registru de riscuri completat, continand exemple de riscuri si modalitati de gestionare in diverse domenii (achizitii, resurse umane, control financiar preventiv propriu, audit intern, mentenanta, transport etc.)
 • Exemplu practic de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul compartimentului de achizitii publice
 • Atelier practic/Workshop pe domenii privind elaborarea obiectivelor generale, specifice, indicatorilor de monitorizare a performantelor, planurilor, riscurilor asociate obiectivelor si masurile de gestionare etc.
 • Model de procedura operationala privind managementul riscului
 • Model de procedura operationala privind gestionarea abaterilor
 • Model de procedura operationala privind semnalarea neregularitatilor
 • Model de procedura operationala privind monitorizarea performantelor
 • Model de procedura operationala privind autoevaluarea sistemului de control intern managerial

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia MANAGER, COD COR 112029 insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica

 • 1690 LEI/ PARTICIPANT Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata cursului – sistem – ALL INCLUSIVE (2 adulti si un copil pana in 7 ani )

TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015 

Nota 2: Serviciile hoteliere sunt optionale

Taxa Participare

 • Taxa De Instruire 1 – seminar – 600 lei / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB , certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
 • Taxa De Instruire 2 – curs acreditatp ANC – 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C. ,certificat participare ATC training  si Certificat ANC .
 • Taxa De Instruire 3 – curs acreditat ANC – 990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC

Nota 1:  La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

Curs sustinut de Dl. Marius Tomoiala – SPECIALIST IN CONTROL, AUDIT SI MANAGEMENTUL RISCULUI
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com, in limita locurilor disponibile.
Detalii organizare: CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator