• Definirea eticii si integritatii

– introducere in terminologia specifica eticii; exemple;

– definirea conformitatii si stabilirea diferentelor intre etica si conformitate; exemple;

– definitia integritatii si relatia dintre etica si integritate;

– integritatea –  un ,,monopol” al administratiei publice?

– studii de caz.

 • Cultura etica

– definirea culturii etice si a principalelor componente ale acesteia;

– Tonul la varf (Tone at the Top) si importanta acestuia; exemple;

– guvernanta corporativa la entitatile publice;

– codul de conduita (codul de etica); abordari privind intocmirea unui cod de conduita si exemple;

– gestionarea resurselor umane din punct de vedere al eticii si motivarea personalului;

– gestionarea conflictelor de interese si incompatibilitatilor;

– sistemul de raportare a iregularitatilor.

 • Etica si integritatea – parte a sistemului de control intern/managerial

– ce este controlul intern si importanta acestuia pentru organizatii;

– modele de control intern – COSO, CoCo;

– etica si integritatea ca parte a mediului de control;

– Codul controlului intern/managerial la entitatile publice;

– Standardul 1 Etica si integritatea;

– exemplu de implementare a Standardului 1 intr-o entitate publica.

 • Consilierea etica a personalului

– ce inseamna, practic, consilierea etica;

– dilema etica si modalitati de rezolvare; exemple practice de dileme etice;

– care este rolul si ce atributii are consilierul de etica ?

– cum se asigura consilierea etica tuturor categoriilor de personal;

– exemplu de organizare a institutiei consilierului de etica la o entitate publica.

 • Conflicte de interese si incompatibilitati

– definirea conflictului de interese;

– conflictul de interese administrativ si conflictul de interese penal; studii de caz;

– definirea incompatibilitatilor; exemple;

– diferentele dintre conflictul de interese si incompatibilitati;

– gestionarea conflictelor de interese si incompatibilitatilor; exemplu de implementare pentru o entitate publica.

 • Protectia avertizorului de integritate

– ce reprezinta sistemul de raportare a iregularitatilor ?

– canale de raportare a iregularitatilor; exemple practice;

– ce este avertizorul de integritate? avertizor sau delator ?

– masuri de protectie a avertizorului de integritate;

– de ce ,,alternativa la tacere” nu este o solutie;

– exemplu de implementare a institutiei avertizorului de integritate intr-o entitate publica.

 • Incidentele de integritate

– ce sunt incidentele de integritate (in sensul Strategiei nationale anticoruptie si in sens larg, ca abateri de la etica);

– Triunghiul fraudei (coruptiei);

– criterii semnal ale abaterilor de la etica; exemple practice;

– gestionarea incidentelor de integritate intr-o entitate publica;

– studiu de caz privind tratarea unui incident de integritate.

 • Ce este coruptia ?

– ce este coruptia si cum ne afecteaza in viata de zi cu zi ?

– forme ale coruptiei;

– conventii internationale privind coruptia;

– cadrul legal national privind prevenirea si combaterea coruptiei;

– Strategia Nationala Anticoruptie 2012-2015 – o privire retrospectiva;

– coruptia in sistemul penal roman; principalele infractiuni de coruptie, asimilate si conexe.

 • Prevenirea si combaterea coruptiei in administratia publica

– analiza riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie;

– prevenirea coruptiei – o abordare trihotomica;

– transparenta decizionala si liberul acces la informatiile de interes public

– consolidarea integritatii, eficientei si transparentei la nivelul administratiei publice locale;

– ce inseamna si cum se asigura educatia anticoruptie;

– combaterea coruptiei prin masuri administrative si penale.

 • Programul de prevenire si combatere a coruptiei (programul de integritate)

– elementele unui program de prevenire si combatere a coruptiei;

– modalitati practice de implementare a programului de etica si integritate;

– programul de integritate – instrument de construire a culturii etice si anticoruptie;

– exemplu practic de plan de integritate al unei entitati publice.

 • Dezbateri si studii de caz personalizate

– libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului;

– analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti;

– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti

 

PARTEA II

 • Definirea fraudei

– definirea fraudei;

– frauda ca abatere de la etica si conformitate;

– frauda vs. eroare neintentionata

– tipuri de frauda; exemple.

 • Portretul fraudatorului

– triunghiul fraudei (The Fraud Triangle);

– motivatiile persoanelor care fraudeaza;

– oportunitatea de a frauda si gestionarea sa;

– cum isi justifica fraudatorii actiunile?

– cum recunoastem fraudatorul tipic – un posibil portret robot;

– exemple si studii de caz.

 • Incriminarea fraudei din punct de vedere civil si penal

– aspecte civile si penale privind frauda;

– raspunderea civila (raspunderea delictuala, raspunderea contractuala, raspunderea patrimoniala);

– raspunderea penala;

– infractiuni specifice din Codul penal roman (infractiuni contra patrimoniului, infractiuni de fals, infractiuni de serviciu si de coruptie etc.);

– exemple si studii de caz

 • Identificarea fraudelor

– definirea criteriilor semnal (Red Flags);

– clasificarea indiciilor de frauda;

– cum identificam indiciile, de la anomalii contabile la ,,ponturi”?

– rolul auditului intern in identificarea fraudelor;

– exemple si studii de caz.

 • Investigarea fraudelor

– avem un indiciu de frauda; cum procedam?

– cine investigheaza fraudele? Investigare interna vs. investigare externa;

– tehnici de investigare;

– consemnarea rezultatelor investigatiilor si raportarea acestora;

– exemple si studii de caz.

 • Scheme de fraudare in domeniul achizitiilor publice

– mita si ,,comisioane”;

– conflicte de interese;

– practici de cooperare secreta (ofertele de curtoazie, abtinerea, rotatia ofertelor si impartirea pietelor);

– oferte discrepante;- specificatii tehnice ,,inteligente”;- divulgarea de informatii care nu sunt destinate publicitatii;

– ,,manipularea” ofertelor;- ,,ofertantul preferat”;- ,,salami slicing”;- combinarea contractelor;

– costuri incorecte;- neindeplinirea specificatiilor contractului;- furnizori fictivi;

– substitutia produsului;

– exemple si studii de caz.

 • Dezbateri si studii de caz personalizate

– discutii libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului

– analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti

– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia

In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia MANAGER, COD COR 112029 insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica

 • 1690 LEI/ PARTICIPANT Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata cursului – sistem – ALL INCLUSIVE (2 adulti si un copil pana in 7 ani )

(TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)

 

 

**serviciile hoteliere sunt optionale

Taxa Participare

 • Taxa De Instruire 1 – seminar – 600 lei / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB , certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
 • Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC – 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C. ,certificat participare ATC training  si Certificat ANC .
 • Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC – 990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

Curs sustinut de Ivan Adrian, expert contabil, membru al Grupului expertilor judiciari, cu o experienta de peste 17 ani in contabilitate, audit public intern, control intern si prevenirea/ investigarea fraudelor.
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com. Detalii organizare: ELENA MARTES: 0726.355.037


Contact organizator