Evaluarea si auditul sistemului contabil

09 Aug 2017 - 13 Aug 2017
Complex Steaua de Mare Constanta Eforie Nord

Cursul se adreseaza in principal auditorilor interni din sistemul public, iar scopul sau este de a le oferi acestora competente privind cunoasterea conceptelor, principiilor si tehnicilor contabile, organizarea informatiilor financiar-contabile, inregistrarea, analiza si prelucrarea informatiilor financiar-contabile, raportarea financiar-contabila, inclusiv de incheiere a situatiilor financiare. Cursul isi propune sa asigure participantilor elementele de competenta specifice pentru evaluarea activitatii financiar-contabile, respectiv a activitatii de urmarire a reflectarii fidele a realitatii economico-financiare, a consecintelor sale sociale, umane si institutionale, a proceselor de normalizare, armonizare si convergenta, precum si pentru adoptarea celor mai bune practici in ceea ce priveste raportarea financiara si cresterea transparentei..

 

Introducere in contabilitatea institutiilor publice

– obiectul contabilitatii institutiilor publice

– organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice

– moneda si cursul de inregistrare

– exercitiul financiar

– planul de conturi al institutiilor publice

– principii contabile aplicabile institutiilor publice

 

Sistemul bugetar

– cadrul normativ privind finantele publice

– vocabular minimal privind finantele publice

– sistemul bugetar din România

– principii si reguli bugetare

– competente si responsabilitati in procesul bugetar

– ordonatorii de credite

– executia bugetara

– angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor

 

Evaluarea contabilitatii principalelor operatiuni economico-financiare

– contabilitatea capitalurilor si datoriilor institutiilor publice

– contabilitatea activelor fixe

– contabilitatea stocurilor

– contabilitatea tertilor

– contabilitatea trezoreriei

– contabilitatea veniturilor si cheltuielilor

– monografii contabile pentru fiecare categorie de operatiuni

 

Evaluarea sistemului informational financiar-contabil

– ciclul contabil si documentarea acestuia

– documentele justificative si circuitul acestora

– registrele de contabilitate

– forme de inregistrare in contabilitate

– contabilitatea analitica a bunurilor

– reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse

– arhivarea si pastrarea registrelor si a documentelor financiar-contabile

– utilizarea programelor informatice

– exemple practice si studii de caz

 

Evaluarea raportarii financiar-contabile a institutiilor publice

– inventarierea patrimoniului

– balanta de verificare

– reguli generale de evaluare

– situatiile financiare ale institutiilor publice

– bilantul

– contul de rezultat patrimonial

– situatia fluxurilor de trezorerie

– conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare

– exemple practice si studii de caz

 

Misiunea de audit al sistemului contabil si al fiabilitatii acestuia

– cadrul de reglementare a auditului intern

– obiectivele auditului

– activitati/actiuni auditabile

– etapele misiunii de audit

– tehnici de audit pentru colectarea probelor

– erori contabile (definire, exemple, metode de identificare)

– anomalii contabile, anomalii analitice, slabiciuni de control intern si indicii de alerta pentru documentele justificative;

– exemple si modele de documente care se intocmesc (ordin de serviciu, notificare, declaratie de independenta, analiza riscurilor, evaluarea initiala a controlului intern si stabilirea obiectivelor de audit, program de audit, teste, fisa de identificare si analiza a problemei etc.)

 

Dezbateri si studii de caz personalizate

– discutii libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului

– analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti

– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti

In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia AUDITOR INTERN COD COR 241105, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica

  • 1690 LEI/ PARTICIPANT Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata cursului – sistem – ALL INCLUSIVE (2 adulti si un copil pana in 7 ani )

(TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)

Nota 2: serviciile hoteliere sunt optionale

Taxa Participare

  • Taxa De Instruire 1 – seminar – 600 lei / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB , certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
  • Taxa De Instruire 2 – curs acreditat ANC – 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C. ,certificat participare ATC training  si Certificat ANC .
  • Taxa De Instruire 3 – curs acreditat ANC – 990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC

Nota 1: La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

Curs sustinut de dl. IVAN ADRIAN, expert contabil, membru al Grupului expertilor judiciari, cu o experienta de peste 17 ani in contabilitate, audit public intern, control financiar preventiv si control intern cat si prevenirea/ investigarea fraudelor.
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com, in limita locurilor disponibile.
Detalii organizare: CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator