Evaluarea si auditul sistemului contabil

12 Jul 2017 - 16 Jul 2017
Complex Steaua de Mare Constanta Eforie Nord

Descrierea cursului
Cursul se adreseaza in principal auditorilor interni din sistemul public, iar scopul sau este de a le oferi acestora competente privind cunoasterea conceptelor, principiilor si tehnicilor contabile, organizarea informatiilor financiar-contabile, inregistrarea, analiza si prelucrarea informatiilor financiar-contabile, raportarea financiar-contabila, inclusiv de incheiere a situatiilor financiare. Cursul isi propune sa asigure participantilor elementele de competenta specifice pentru evaluarea activitatii financiar-contabile, respectiv a activitatii de urmarire a reflectarii fidele a realitatii economico-financiare, a consecintelor sale sociale, umane si institutionale, a proceselor de normalizare, armonizare si convergenta, precum si pentru adoptarea celor mai bune practici in ceea ce priveste raportarea financiara si cresterea transparentei..

 

Introducere in contabilitatea institutiilor publice

– obiectul contabilitatii institutiilor publice

– organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice

– moneda si cursul de inregistrare

– exercitiul financiar

– planul de conturi al institutiilor publice

– principii contabile aplicabile institutiilor publice

 

Sistemul bugetar

– cadrul normativ privind finantele publice

– vocabular minimal privind finantele publice

– sistemul bugetar din România

– principii si reguli bugetare

– competente si responsabilitati in procesul bugetar

– ordonatorii de credite

– executia bugetara

– angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor

 

Evaluarea contabilitatii principalelor operatiuni economico-financiare

– contabilitatea capitalurilor si datoriilor institutiilor publice

– contabilitatea activelor fixe

– contabilitatea stocurilor

– contabilitatea tertilor

– contabilitatea trezoreriei

– contabilitatea veniturilor si cheltuielilor

– monografii contabile pentru fiecare categorie de operatiuni

 

Evaluarea sistemului informational financiar-contabil

– ciclul contabil si documentarea acestuia

– documentele justificative si circuitul acestora

– registrele de contabilitate

– forme de inregistrare in contabilitate

– contabilitatea analitica a bunurilor

– reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse

– arhivarea si pastrarea registrelor si a documentelor financiar-contabile

– utilizarea programelor informatice

– exemple practice si studii de caz

 

Evaluarea raportarii financiar-contabile a institutiilor publice

– inventarierea patrimoniului

– balanta de verificare

– reguli generale de evaluare

– situatiile financiare ale institutiilor publice

– bilantul

– contul de rezultat patrimonial

– situatia fluxurilor de trezorerie

– conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare

– exemple practice si studii de caz

 

Misiunea de audit al sistemului contabil si al fiabilitatii acestuia

– cadrul de reglementare a auditului intern

– obiectivele auditului

– activitati/actiuni auditabile

– etapele misiunii de audit

– tehnici de audit pentru colectarea probelor

– erori contabile (definire, exemple, metode de identificare)

– anomalii contabile, anomalii analitice, slabiciuni de control intern si indicii de alerta pentru documentele justificative;

– exemple si modele de documente care se intocmesc (ordin de serviciu, notificare, declaratie de independenta, analiza riscurilor, evaluarea initiala a controlului intern si stabilirea obiectivelor de audit, program de audit, teste, fisa de identificare si analiza a problemei etc.)

 

Dezbateri si studii de caz personalizate

– discutii libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului

– analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti

– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti

Taxa Turistica

  • 1690 LEI/ PARTICIPANT Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata cursului – sistem – ALL INCLUSIVE (2 adulti si un copil pana in 7 ani )

(TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)

 

**serviciile hoteliere sunt optionale

Taxa Participare

  • Taxa De Instruire 1 – seminar – 600 lei / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB , certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
  • Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC – 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C. ,certificat participare ATC training  si Certificat ANC .
  • Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC – 990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

Curs sustinut de dl. IVAN ADRIAN, expert contabil, membru al Grupului expertilor judiciari, cu o experienta de peste 17 ani in contabilitate, audit public intern, control financiar preventiv si control intern cat si prevenirea/ investigarea fraudelor.
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com.
Detalii organizare: CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator