Evitarea neregulilor si prevenirea fraudei

20 Oct 2016 - 23 Sep 2016
Hotel Alpin Brasov Poiana Brasov

Descrierea cursului:
Studiile globale recente privind frauda arată că organizațiile pierd în medie 5% din veniturile lor anuale ca urmare a activităților frauduloase. Scopul cursului este de a furniza participanților elementele practice necesare prevenirii, identificării și investigării fraudelor, pornind de la tipologia acestora și a fraudatorilor, inclusiv în ceea ce privește incriminarea în sistemul penal român, descoperirea și investigarea indiciilor de fraudă, raportarea rezultatelor și dezvoltarea unei strategii de prevenire.
Tematica:


Definirea fraudei:
- definirea fraudei;
- frauda ca abatere de la etică și conformitate;
- fraudă vs. eroare neintenționată
- tipuri de fraudă; exemple;
- fraude celebre la nivel internațional.


Portretul fraudatorului:
- triunghiul fraudei (The Fraud Triangle);
- motivațiile persoanelor care fraudează;
- oportunitatea de a frauda și gestionarea sa;
- cum își justifică fraudatorii acțiunile?
- cum recunoaștem fraudatorul tipic – un posibil portret robot.


Incriminarea fraudei din punct de vedere civil și penal:
- aspecte civile și penale privind frauda;
- răspunderea civilă (răspunderea delictuală, răspunderea contractuală, răspunderea patrimonială)
- răspunderea penală;
- infracțiuni specifice din Codul penal român (infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals, infracțiuni de serviciu și de corupție etc.);

- exemple și studii de caz.

Identificarea fraudelor:
- definirea criteriilor semnal (Red Flags);
- clasificarea indiciilor de fraudă;
- cum identificăm indiciile, de la anomalii
contabile la ,,ponturi”?
- rolul auditului intern în identificarea fraudelor;
- exemple și studii de caz.


Investigarea fraudelor:
- avem un indiciu de fraudă; cum procedăm?
- cine investighează fraudele? Investigare internă vs. investigare externă;
- tehnici de investigare în cele trei etape ale fraudei;
- secretele unui interviu reușit;
- consemnarea rezultatelor investigațiilor și raportarea acestora;
- exemple și studii de caz.


Prevenirea fraudelor:
- cum se creează o cultură etică în cadrul organizației;
- cum se reduc oportunitățile de a frauda;
- care sunt măsurile de prevenire, de la tonul la vârf (Tone at the Top) la camerele de supraveghere;
- programul de etică și/sau conformitate;
- exemple și studii de caz.

fdfadfa


Contact organizator