OBIECTIVELE CURSULUI:

 1. Informare si dezbatere asupra cadrului programatic si legislativ, national si european in procesul de accesare a fondurilor europene;
 2. Analiza posibilitatilor de accesare a fondurilor europene la nivelul organizatiilor pentru perioada 2007 – 2014. Pregatirea procesului de accesare si initierea proiectului.
 3. Cunoastera proceselor de scriere, evaluare, contractare si implementare ale unui proiect.
 4. Dezbaterea noutatilor intervenite in perioada de programare 2014 – 2020.
 5. Analiza unor studii de caz pe proiecte finantate din Fondurile Europene si de Coeziune.

 

TEMATICA CURSULUI:

Partea I. Accesarea Fondurilor Europene pentru perioada 2014 – 2020

 1. Sesiune introductiva – prezentare participanti si curs. Abordari si concepte folosite in accesarea fondurilor europene.
 2. Orientarile strategice integrate: Europa 2020 si arhitectura politicii de coeziune 2014 – 2020.
 3. Teme importante ale procesului de programare strategica la nivelul Romaniei: dezvoltarea urbana, investitiile teritoriale integrate, specializarea inteligenta.
 4. Restrospectiva perioadei 2007 – 2013. Exemple de buna practica, lectiile invatate la nivel institutional
 5. Rolul consultantului in dezvoltarea unui proiect si implementarea proiectelor.
 6. Analiza de nevoi si integrarea strategica a initiativelor de proiect.
 7. Analiza documentatiei de proiect: ghidul solicitantului, cererea de finantare, studiul de fezabilitate, planul de afaceri, documentul cadrul de implementare.
 8. Definirea scopului si obiectivelor specifice proiectului.
 9. Dezvoltarea planului de activitati si managementul timpului proiectului (reguli, instrumente si recomandari specifice pe diferite tipuri de proiecte).
 10. Reguli si criterii de eligibilitate in finantarea europeana
 11. Fundamentarea bugetului proiectului
 12. Managementul riscurilor in proiecte.

 

Partea a II-a Evaluarea si selectia proiectelor (etape, proceduri si modele de grile utilizate la diferite programe)

 1. Sistemul de depunere al proiectelor. Greseli frecvente in procedurile specifice proiectelor.
 2. Fluxul documentatiei de proiect. Institutii implicate si responsabilitati
 3. Evaluarea proiectelor: sisteme de evaluare, modele de grile, analiza pe diferite tipuri de evaluari.

 

Partea a III – a Implementarea proiectelor

 1. Comunicarea rezultatelor si contractarea proiectului. Elementele si prevederile specifice contractelor de finantare.
 2. Implementarea proiectului: actualizarea planului de activitati, alocarea resurselor, elaborarea procedurilor de comunicare, initierea procedurilor de achizitii, urmarirea in executie etc.
 3. Prefinantarea proiectului si elaborarea cererii de rambursare.
 4. Utilizarea instructiunilor emise de autoritatile responsabile pe durata de implementare a proiectului
 5. Inchiderea proiectului si promovarea sustenabilitatii acestuia la nivelul beneficiarului.
 6. Promovarea si publicitatea in cadrul proiectelor finantate cu Fonduri Europene.
 7. Proceduri pentru monitorizarea si controlul in derularea proiectelor europene.
 8. Analiza si dezbatere interactiva pe diferite proiecte aflate in diferite stadii de implementare.

Partea a IV-a Evaluarea cunostintelor.

Teste grila si evaluare proba practica.

Cursul va fi interactiv; astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

In urma evaluarii; se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE, COD COR 242213; insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica

 • 3225 LEI /PARTICIPANT – pachet single

GRATUIT: Cazarea si micul dejun pentru insotitor

 • 3885 LEI /PARTICIPANT – pachet 2 persoane

**TVA 9% inclus in conf. cu HG nr. 20/2015

Serviciile hoteliere sunt optionale

Taxa Participare

 • Taxa De Instruire 1 – seminar – 600 lei / participant; la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB ; certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
 • Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC – 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB.; examinare A.N.C. certificat participare ATC training  si Certificat ANC .
 • Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC – 990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta; examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata; art.292. alin 1; lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000; republicata; art. 58.

Curs sustinut de dl. de Conf. univ. dr. Razvan Catalin DOBREA
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com. Detalii organizare: GABRIELA BANUT: 0729.995.614


Contact organizator