Expert prevenire si combatere a coruptiei

02 Mar 2017 - 05 Mar 2017
Hotel Rina Sinaia Prahova Sinaia

PARTEA I
• Definirea eticii si integritatii
– introducere in terminologia specifica eticii; exemple;
– definirea conformitatii si stabilirea diferentelor intre etica si conformitate; exemple;
– definitia integritatii si relatia dintre etica si integritate;
– integritatea – un ,,monopol” al administratiei publice?
– studii de caz.
• Cultura etica
– definirea culturii etice si a principalelor componente ale acesteia;
– Tonul la varf (Tone at the Top) si importanta acestuia; exemple;
– guvernanta corporativa la entitatile publice;
– codul de conduita (codul de etica); abordari privind intocmirea unui cod de conduita si exemple;
– gestionarea resurselor umane din punct de vedere al eticii si motivarea personalului;
– gestionarea conflictelor de interese si incompatibilitatilor;
– sistemul de raportare a iregularitatilor.
• Etica si integritatea – parte a sistemului de control intern/managerial
– ce este controlul intern si importanta acestuia pentru organizatii;
– modele de control intern – COSO, CoCo;
– etica si integritatea ca parte a mediului de control;
– Codul controlului intern/managerial la entitatile publice;
– Standardul 1 Etica si integritatea;
– exemplu de implementare a Standardului 1 intr-o entitate publica.
• Consilierea etica a personalului
– ce inseamna, practic, consilierea etica;
– dilema etica si modalitati de rezolvare; exemple practice de dileme etice;
– care este rolul si ce atributii are consilierul de etica ?
– cum se asigura consilierea etica tuturor categoriilor de personal;
– exemplu de organizare a institutiei consilierului de etica la o entitate publica.
• Conflicte de interese si incompatibilitati
– consolidarea integritatii, eficientei si transparentei la nivelul administratiei publice locale;
– ce inseamna si cum se asigura educatia anticoruptie;
– combaterea coruptiei prin masuri administrative si penale.
• Programul de prevenire si combatere a coruptiei (programul de integritate)
– elementele unui program de prevenire si combatere a coruptiei;
– modalitati practice de implementare a programului de etica si integritate;
– programul de integritate – instrument de construire a culturii etice si anticoruptie;
– exemplu practic de plan de integritate al unei entitati publice.
• Dezbateri si studii de caz personalizate
– libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului;
– analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti;
– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti
.
PARTEA II

• Definirea fraudei
– definirea fraudei;
– frauda ca abatere de la etica si conformitate;
– frauda vs. eroare neintentionata
– tipuri de frauda; exemple.

• Portretul fraudatorului
– triunghiul fraudei (The Fraud Triangle);
– motivatiile persoanelor care fraudeaza;
– oportunitatea de a frauda si gestionarea sa;
– cum isi justifica fraudatorii actiunile?
– cum recunoastem fraudatorul tipic – un posibil portret robot;
– exemple si studii de caz.

• Incriminarea fraudei din punct de vedere civil si penal
– aspecte civile si penale privind frauda;
– raspunderea civila (raspunderea delictuala, raspunderea contractuala, raspunderea patrimoniala);
– raspunderea penala;
– infractiuni specifice din Codul penal roman (infractiuni contra patrimoniului, infractiuni de fals, infractiuni de serviciu si de coruptie etc.);
– exemple si studii de caz.

– definirea conflictului de interese;
– conflictul de interese administrativ si conflictul de interese penal; studii de caz;
– definirea incompatibilitatilor; exemple;
– diferentele dintre conflictul de interese si incompatibilitati;
– gestionarea conflictelor de interese si incompatibilitatilor; exemplu de implementare pentru o entitate publica.
• Protectia avertizorului de integritate
– ce reprezinta sistemul de raportare a iregularitatilor ?
– canale de raportare a iregularitatilor; exemple practice;
– ce este avertizorul de integritate? avertizor sau delator ?
– masuri de protectie a avertizorului de integritate;
– de ce ,,alternativa la tacere” nu este o solutie;
– exemplu de implementare a institutiei avertizorului de integritate intr-o entitate publica.
• Incidentele de integritate
– ce sunt incidentele de integritate (in sensul Strategiei nationale anticoruptie si in sens larg, ca abateri de la etica);
– Triunghiul fraudei (coruptiei);
– criterii semnal ale abaterilor de la etica; exemple practice;
– gestionarea incidentelor de integritate intr-o entitate publica;
– studiu de caz privind tratarea unui incident de integritate.
• Ce este coruptia ?
– ce este coruptia si cum ne afecteaza in viata de zi cu zi ?
– forme ale coruptiei;
– conventii internationale privind coruptia;
– cadrul legal national privind prevenirea si combaterea coruptiei;
– Strategia Nationala Anticoruptie 2012-2015 – o privire retrospectiva;
– coruptia in sistemul penal roman; principalele infractiuni de coruptie, asimilate si conexe.
• Prevenirea si combaterea coruptiei in administratia publica
– analiza riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie;
– prevenirea coruptiei – o abordare trihotomica;
– transparenta decizionala si liberul acces la informatiile de interes public;
– mecanisme de prevenire a coruptiei in materia achizitiilor publice;
• Identificarea fraudelor
– definirea criteriilor semnal (Red Flags);
– clasificarea indiciilor de frauda;
– cum identificam indiciile, de la anomalii contabile la ,,ponturi”?
– rolul auditului intern in identificarea fraudelor;
– exemple si studii de caz.

• Investigarea fraudelor
– avem un indiciu de frauda; cum procedam?
– cine investigheaza fraudele? Investigare interna vs. investigare externa;
– tehnici de investigare;
– consemnarea rezultatelor investigatiilor si raportarea acestora;
– exemple si studii de caz.

• Scheme de fraudare in domeniul achizitiilor publice
– mita si ,,comisioane”;
– conflicte de interese;
– practici de cooperare secreta (ofertele de curtoazie, abtinerea, rotatia ofertelor si impartirea pietelor);
– oferte discrepante;
– specificatii tehnice ,,inteligente”;
– divulgarea de informatii care nu sunt destinate publicitatii;
– ,,manipularea” ofertelor;
– ,,ofertantul preferat”;
– ,,salami slicing”;
– combinarea contractelor;
– costuri incorecte;
– neindeplinirea specificatiilor contractului;
– furnizori fictivi;
– substitutia produsului;
– exemple si studii de caz.

• Dezbateri si studii de caz personalizate
– discutii libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului
– analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti
– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORUPŢIEI, COD COR 261920, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica
- Taxa De Servicii Turistice 1 – 950 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 1150 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa Participare
- Taxa De Instruire 1 – 750 lei / participant. Include suportul de curs pe USB – Business Card- 8 GB .
- Taxa De Instruire 2 – 990 lei / participant. Include suportul de curs pe tableta

IMPORTANT!
La 4 persoane participante din cadrul aceleiasi institutii/organizatii, ATC training va asigura a 5 -a taxa de instruire cu suport de curs in format electronic pe stick USB, GRATUIT ! (4 +1 GRATIS).

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro

Lector: Ivan Adrian, expert contabil, membru al Grupului expertilor judiciari, cu o experienta de peste 17 ani in contabilitate, audit public intern, control intern si prevenirea/ investigarea fraudelor

COORDONATOR CURS: CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator