Expert prevenire si combatere a coruptiei

16 Mar 2017 - 19 Mar 2017
Hotel Alpin Brasov Poiana Brasov

Descrierea cursului
Rapoartele recente ale institutiilor europene arata ca frauda si coruptia asociate achizitiilor publice sunt probleme semnificative si actuale ale Romaniei. Cursul isi propune ca, in principal prin intermediul studiilor relevante de caz, sa ofere participantilor competente solide in ceea ce priveste identificarea si investigarea indiciilor de frauda si coruptie asociati achizitiilor publice, precum si cu privire la prevenirea acestora si protejarea entitatii publice de consecintele unor astfel de fapte.

PARTEA I
• Definirea eticii si integritatii
– introducere in terminologia specifica eticii; exemple;
– definirea conformitatii si stabilirea diferentelor intre etica si conformitate; exemple;
– definitia integritatii si relatia dintre etica si integritate;
– integritatea – un ,,monopol” al administratiei publice?
– studii de caz.
• Cultura etica
– definirea culturii etice si a principalelor componente ale acesteia;
– Tonul la varf (Tone at the Top) si importanta acestuia; exemple;
– guvernanta corporativa la entitatile publice;
– codul de conduita (codul de etica); abordari privind intocmirea unui cod de conduita si exemple;
– gestionarea resurselor umane din punct de vedere al eticii si motivarea personalului;
– gestionarea conflictelor de interese si incompatibilitatilor;
– sistemul de raportare a iregularitatilor.
• Etica si integritatea – parte a sistemului de control intern/managerial
– ce este controlul intern si importanta acestuia pentru organizatii;
– modele de control intern – COSO, CoCo;
– etica si integritatea ca parte a mediului de control;
– Codul controlului intern/managerial la entitatile publice;
– Standardul 1 Etica si integritatea;
– exemplu de implementare a Standardului 1 intr-o entitate publica.
• Consilierea etica a personalului
– ce inseamna, practic, consilierea etica;
– dilema etica si modalitati de rezolvare; exemple practice de dileme etice;
– care este rolul si ce atributii are consilierul de etica ?
– cum se asigura consilierea etica tuturor categoriilor de personal;
– exemplu de organizare a institutiei consilierului de etica la o entitate publica.
• Conflicte de interese si incompatibilitati
– consolidarea integritatii, eficientei si transparentei la nivelul administratiei publice locale;
– ce inseamna si cum se asigura educatia anticoruptie;
– combaterea coruptiei prin masuri administrative si penale.
• Programul de prevenire si combatere a coruptiei (programul de integritate)
– elementele unui program de prevenire si combatere a coruptiei;
– modalitati practice de implementare a programului de etica si integritate;
– programul de integritate – instrument de construire a culturii etice si anticoruptie;
– exemplu practic de plan de integritate al unei entitati publice.
• Dezbateri si studii de caz personalizate
– libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului;
– analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti;
– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti

PARTEA II

• Definirea fraudei
– definirea fraudei;
– frauda ca abatere de la etica si conformitate;
– frauda vs. eroare neintentionata
– tipuri de frauda; exemple.

• Portretul fraudatorului
– triunghiul fraudei (The Fraud Triangle);
– motivatiile persoanelor care fraudeaza;
– oportunitatea de a frauda si gestionarea sa;
– cum isi justifica fraudatorii actiunile?
– cum recunoastem fraudatorul tipic – un posibil portret robot;
– exemple si studii de caz.

• Incriminarea fraudei din punct de vedere civil si penal
– aspecte civile si penale privind frauda;
– raspunderea civila (raspunderea delictuala, raspunderea contractuala, raspunderea patrimoniala);
– raspunderea penala;
– infractiuni specifice din Codul penal roman (infractiuni contra patrimoniului, infractiuni de fals, infractiuni de serviciu si de coruptie etc.);
– exemple si studii de caz.
– definirea conflictului de interese;
– conflictul de interese administrativ si conflictul de interese penal; studii de caz;
– definirea incompatibilitatilor; exemple;
– diferentele dintre conflictul de interese si incompatibilitati;
– gestionarea conflictelor de interese si incompatibilitatilor; exemplu de implementare pentru o entitate publica.
• Protectia avertizorului de integritate
– ce reprezinta sistemul de raportare a iregularitatilor ?
– canale de raportare a iregularitatilor; exemple practice;
– ce este avertizorul de integritate? avertizor sau delator ?
– masuri de protectie a avertizorului de integritate;
– de ce ,,alternativa la tacere” nu este o solutie;
– exemplu de implementare a institutiei avertizorului de integritate intr-o entitate publica.
• Incidentele de integritate
– ce sunt incidentele de integritate (in sensul Strategiei nationale anticoruptie si in sens larg, ca abateri de la etica);
– Triunghiul fraudei (coruptiei);
– criterii semnal ale abaterilor de la etica; exemple practice;
– gestionarea incidentelor de integritate intr-o entitate publica;
– studiu de caz privind tratarea unui incident de integritate.
• Ce este coruptia ?
– ce este coruptia si cum ne afecteaza in viata de zi cu zi ?
– forme ale coruptiei;
– conventii internationale privind coruptia;
– cadrul legal national privind prevenirea si combaterea coruptiei;
– Strategia Nationala Anticoruptie 2012-2015 – o privire retrospectiva;
– coruptia in sistemul penal roman; principalele infractiuni de coruptie, asimilate si conexe.
• Prevenirea si combaterea coruptiei in administratia publica
– analiza riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie;
– prevenirea coruptiei – o abordare trihotomica;
– transparenta decizionala si liberul acces la informatiile de interes public;
– mecanisme de prevenire a coruptiei in materia achizitiilor publice;
• Identificarea fraudelor
– definirea criteriilor semnal (Red Flags);
– clasificarea indiciilor de frauda;
– cum identificam indiciile, de la anomalii contabile la ,,ponturi”?
– rolul auditului intern in identificarea fraudelor;
– exemple si studii de caz.

• Investigarea fraudelor
– avem un indiciu de frauda; cum procedam?
– cine investigheaza fraudele? Investigare interna vs. investigare externa;
– tehnici de investigare;
– consemnarea rezultatelor investigatiilor si raportarea acestora;
– exemple si studii de caz.

• Scheme de fraudare in domeniul achizitiilor publice
– mita si ,,comisioane”;
– conflicte de interese;
– practici de cooperare secreta (ofertele de curtoazie, abtinerea, rotatia ofertelor si impartirea pietelor);
– oferte discrepante;
– specificatii tehnice ,,inteligente”;
– divulgarea de informatii care nu sunt destinate publicitatii;
– ,,manipularea” ofertelor;
– ,,ofertantul preferat”;
– ,,salami slicing”;
– combinarea contractelor;
– costuri incorecte;
– neindeplinirea specificatiilor contractului;
– furnizori fictivi;
– substitutia produsului;
– exemple si studii de caz.

• Dezbateri si studii de caz personalizate
– discutii libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului
– analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti
– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORUPŢIEI, COD COR 261920, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica
- Taxa De Servicii Turistice 1 – 1200 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 1500 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4

Taxa Participare
- Taxa De Instruire 1 – 750 lei / participant. Include suportul de curs pe USB – Business Card- 8 GB .
- Taxa De Instruire 2 – 990 lei / participant. Include suportul de curs pe tableta

IMPORTANT!
La 4 persoane participante din cadrul aceleiasi institutii/organizatii, ATC training va asigura a 5 -a taxa de instruire cu suport de curs in format electronic pe stick USB, GRATUIT ! (4 +1 GRATIS).

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com

Lector: Ivan Adrian, expert contabil, membru al Grupului expertilor judiciari, cu o experienta de peste 17 ani in contabilitate, audit public intern, control intern si prevenirea/ investigarea fraudelor.

COORDONATOR CURS: CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator