GUVERNANTA CORPORATIVA

Principalele modele practice privind guvernanta corporativa;

 • principiile guvernantei;
 • separatia dintre detinere si control;
 • teoria persoanelor interesate „stakeholders”.

Teoria administratorului „stewardship”.

Prezentarea si analiza celor 7 piloni ai guvernantei corporative.

Proceduri privind acordarea mandatului si participarea reprezentantilor statului la sedintele AGA;

documente, instrumente de lucru, plan de administrare.

Tehnici de negociere privind indicatorii de performanta financiari/ nefinanciari, pentru administratori si/sau directori. Neindeplinirea pe durata mandatului a indicatorilor de performanta stabiliti prin contract de catre administratori si directori; evaluarea activitatii acestora, a contractului de mandat si a planului de administrare.

Exemple practice privind revocarea personalului de conducere; erori posibile; raportarile externe; indicatorii de monitorizare a performantelor.

Sarcini, drepturi si obligatii pentru Comitetul de Nominalizare si Remunerare; nivelul de decizie in conducerea executiva; gestionarea conflictului de interese.

HG nr.722/octombrie 2016, privind aprobarea Normelor metodologice:

 1. A) stabilirea criteriilor de selectie, de intocmire a listei scurte de pana la 5 candidati pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum si a altor masuri necesare implementarii prevederilor OUG nr. 109/2011 Procedura de select Initierea si organizarea procedurii;

Contractarea expertului independent;

Matricea profilului consiliului – aplicatie practica;

Tipuri de criterii de selectie;

Evaluarea activitatii membrilor care doresc reinnoirea mandatului;

Elemente obligatorii ale contractului de mandat – aplicatii practice;

Politica de dividende si de varsaminte din profitul net aplicabila intreprinderii publice; politica de investitii aplicabila intreprinderii publice;

4 Dezideratele autoritatii publice tutelare si actionarilor, dupa caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere;

Conditii obligatorii privind calitatea si siguranta produselor si serviciilor;

Evaluarea de catre autoritatea publica tutelara si actionari, a riscurilor la care aceasta este expusa si a actiunilor efectuate deja la nivel de intreprindere publica, in vederea diminuarii riscurilor si atingerii obiectivelor;

Cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli si alte aspecte ale afacerii;

Constrangeri, riscuri si limitari pe care candidatul considera ca le-ar putea intampina in implementarea masurilor propuse.

 1. B) stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administratie/ de supraveghere, a directorilor membrilor directoratului: Masurarea performantei, informatii legate de performanta si cadrul de rezultate al masurarii performantei; responsabilitatile membrilor consiliului;

Utilizarea obiectivelor si tintelor pentru stabilirea componentei variabile a remuneratiei;

Indicatori de performanta; principii generale privind stabilirea indicatorilor-cheie de performanta; procesul de stabilire a remuneratiei variabile a administratorilor neexecutivi/executivi;

Metodologia de revizuire a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi si administratorilor executivi;

Etica, integritate; raportari specifice; evaluari.

MANAGEMENTUL RISCURILOR

 • Sistemul de identificare, management si raportare a riscului; prezentare si analiza a COSO I, COSO ERM (Enterprise Risk Management) si SR ISO 31000/ 2010. Managementul riscului in conformitate cu prevederile OSGG nr.200/2016 privind modificarea si completarea OSGG nr.400/2015;
 • Riscul inerent, riscul rezidual, apetitul de risc/ toleranta la risc; Categoriile de personal care gestioneaza procesul de colectare a evenimentelor de risc operational. Calcularea, monitorizarea si previzionarea indicatorilor de risc.
 • Strategii de risc: acceptarea sau tolerarea riscului, monitorizarea permanenta si revizuirea riscurilor, transferarea/externalizarea riscului si tratarea sau atenuarea riscurilor prin stabilirea masurilor de control.
 • Registrul de riscuri, structura si modul de completare, elaborarea si actualizarea acestuia; aplicatii practice;
 • Aplicatii privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor (EGR), organizarea si functionarea echipei; elaborarea documentelor;
 • Criterii pentru stabilirea functiilor sensibile. Model de plan de rotatie; solutii alternative; Obiectivele SMART; tehnici de imbunatatire a obiectivelor; obiective in domeniul resurselor umane, salarizarii, contabilitatii, achizitii etc.; stabilirea indicatorilor de performanta; monitorizarea performantelor.
 • Elaborarea Deciziei interne pentru numirea responsabilului cu riscurile si inlocuitorului acestuia; stabilirea limitelor de toleranta la risc.
 • Documente elaborate, formulare privind: Alerta la risc, Proces verbal al sedintelor EGR, Planul pentru implementarea masurilor de control.
 • Riscurile in activitatea de audit, aduse de modificarile introduse de normele generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
 • Prezentarea comparativa a tipurilor de misiuni de audit intern, obligatoriu de realizat, respectiv, misiuni de asigurare (misiuni de regularitate, misiuni de performanta, misiuni de sistem), misiuni de consiliere si misiuni de evaluare, cu accent pe NOUA METODOLOGIE DE ANALIZA A RISCURILOR. Solutii si lucrari practice privind: planul multianual/anual de audit intern, comparatie intre auditul de regularitate, sistem si auditul performantei, fisa de identificare si analiza a problemei (FIAP). Practica erorilor posibile si corectia

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia Auditor Intern, Cod COR 241105, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica

 • 2990 LEI/ PARTICIPANT** -pachet o persoana 7 nopti – 8 zile – 700 de lei cont – GRATUIT: Cazarea si micul dejun pentru insotitor
 • 3690 LEI/ PARTICIPANT** -pachet doua persoane 7 nopti – 8 zile – 1400 de lei cont

 

**TVA 9% inclus in conf. cu HG nr. 20/2015

 

Serviciile hoteliere sunt optionale

Taxa Participare

 • Taxa De Instruire 1 – seminar – 600 lei / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB , certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
 • Taxa De Instruire 2* – curs acreditatp ANC – 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C. ,certificat participare ATC training  si Certificat ANC .
 • Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC – 990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

Curs sustinut de SPECIALIST IN CONTROL, AUDIT SI MANAGEMENTUL RISCULUI
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com.
Detalii organizare: GABRIELA BANUT: 0729.995.614


Contact organizator