Guvernanta corporativa, riscuri si control intern

26 Jul 2017 - 30 Jul 2017
Complex Steaua de Mare Constanta Eforie Nord

TEMATICA armonizata cu Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (actualizata cu Legea 111/2016), Codul  de guvernanta corporativa emis de BVB, Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 si Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 200/2016:
• Procesele de administrare si conducere
• Strategie si guvernanta corporativa
Pilonii guvernantei si structuri corporative
Comunicarea cu utilizatorii informatiilor financiare
Transparenta, monitorizare si raportare
Sistemul de control intern/managerial
• Planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitatea publica
• Organizarea sistemului de control intern/managerial al entitatilor publice
• Organizarea si functionarea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea
• Proiectarea si implementarea sistemului de control intern in institutiile publice conform standardelor de control intern/managerial
• Mediul de control și activitati de control – planificare și proceduri elaborate
• Performante si managementul riscului
• Stabilirea contextului organizational si analiza fluxului de procese
• Identificarea, analiza si evaluarea riscurilor in vederea tratarii acestora
• Aplicarea managementului riscurilor in procesele de luare a deciziilor
• Monitorizare si revizuire
• Evaluare si audit
• Studii de caz:
Program pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial
Registrul de riscuri continand exemple de riscuri asociate proceselor derulate
Proceduri si strategii de raspuns la risc
Bune practice și modele de rapoarte utilizate in procesele de guvernanta, managementul riscurilor si control intern.
La finalul cursului, participantii vor putea sa:
• Cunoasca si sa analizeze etapele proceselor de administrare, managementul riscurilor și sistemului de control intern/managerial in entitatea publica in care activeaza;
• Analizeze si sa implementeze cerintele celor 16 standarde de control/managerial in entitati publice
• Analizeze documentele de organizare specifice institutiilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii, etc);
• Gestioneze riscurile associate proceselor derulate in entitati;
• Realizeze autoevaluarea standardelor de control intern/managerial din cadrul institutiei publice in care activeaza;
• Intocmeasca rapoartele anuale necesare implementarii sistemelor de guvernanta, managementul riscurilor si controlului intern.
Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia AUDITOR INTERN COD COR 241105  insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica

  • 1690 LEI/ PARTICIPANT Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata cursului – sistem – ALL INCLUSIVE (2 adulti si un copil pana in 7 ani ) (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)

**serviciile hoteliere sunt optionale

Taxa Participare

  • Taxa De Instruire 1 – seminar – 600 lei / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB , certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
  • Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC – 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C. ,certificat participare ATC training  si Certificat ANC .
  • Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC – 990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

Curs sustinut de dl. Marius Tomoiala – specialist cu o vasta experienta in domeniu 
Cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI ȘI CONTROL INTERN este organizat in vederea atestarii auditorilor interni din entitatile publice (fara a se limita acestia), in conformitate cu OMFP nr. 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competentelor profesionale necesare pentru obtinerea certificatului de atestare (modificat si completat cu OMFP nr. 783/2016).
Cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI SI CONTROL INTERN este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari , iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale. Temele abordate in cadrul cursului ating subiecte ce tin de specificul implementarii proceselor de management al riscurilor, proceselor de control intern, dar si proceselor de administrare.
Scopul cursului GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI SI CONTROL INTERN: Abordarea unor modalitati practice de implementare a proceselor de guvernanta si managementul riscurilor si sistemului de control intern/managerial in cadrul entitatilor publice in concordanta cu legislatia specifica incidenta in cauza.
Grup tinta: Cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI SI CONTROL INTERN se adreseaza:auditorilor interni;conducatorilor entitatilor publice;angajatilor din societatile si regiile autonome care implementeaza procesul de guvernanta corporativa urmarind prevederile Codului de guvernanta corporativa emis de BVB, dar si prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (actualizata cu Legea 111/2016);membrilor echipei de gestionare a riscurilor; intregului personal implicat in activitatile de implementare si monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitatile publice.
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com.
Detalii organizare: CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator