IMPLEMENTAREA SI IMPACTUL REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

29 Mar 2018 00:00:09 - 01 Apr 2018 00:00:12
ANA HOTELS Brasov Poiana Brasov

Evenimentul se adreseaza: Personalului implicat în departamentele de conformitate si de protectia datelor, acolo unde exista, din cadrul tuturor organizatiilor care proceseaza date cu caracter personal care îsi doreste sa aprofundeze aspectele noi privind protectia datelor introduse de noul Regulament European privind Protectia Datelor Autoritatilor publice centrale si locale, companiilor de drept public si privat, organizatiilor/ firmelor private, spitalelor, sindicatelor, ONG -urilor care proceseaza date cu caracter personal

TEMATICA :

ü  Legislatie europeana si nationala

ü  Principalele tipuri de date cu caracter personal si clasificarea lor

ü  Impactul Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal asupra raspunderii civile

ü  Datele cu caracter personal si principiul libertatii contractuale. Consimtamântul pentru prelucrarea datelor personale. Retragerea consimtamântului

ü  Drepturile si obligatiile persoanelor vizate

ü  Drepturile si obligatiile operatorilor de date

ü  Drepturile si obligatiile persoanelor împuternicite

Ofiterul/ Responsabilul de protectia datelor (DPO) – roluri si responsabilitati

ü  Riscurile privind protectia datelor

ü  Evaluarea impactului asupra protectiei datelor

ü  Managementul incidentelor

ü  Corelarea principiilor de protectie a datelor, cu prevederile Standardelor din cadrul Sistemului de Control Intern Managerial SCI/M

ü  Raspundere juridica si Sanctiuni

ü  Protectia datelor cu caracter personal din perspectiva mediului IT

ü  Exemple practice privind monitorizarea periodica si sistematica a persoanelor vizate

Sarcini speciale ale responsabilului cu protectia datelor, tehnici si metode practice

CERTIFICARE: La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda  CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia MANAGER, COD COR 112029, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

TARIF SERVICII INSTRUIRE (VARIANTE) :

  • Taxa De Instruire 1 – seminar    -  600 lei  / participant la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs în format electronic, certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
  • Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC  - 740 lei /participant. Include mapa de lucru si suport de curs în format electronic, examinare A.N.C.
  • Taxa De Instruire 3* - curs acreditat ANC  - 990 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs în format electronic, pe TABLETA, examinare A.N.C.

*La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58. – valabil pentru taxa 2 sau 3

 

TARIF SERVICII HOTELIERE (variante):

  • 1390 lei - cazare si pensiune completa participant

GRATUIT: Cazarea si micul dejun pentru

insotitor

  • 1790 lei- cazare si pensiune completa

pentru 2 persoane.

 

Informatii suplimentare:

TVA 9% inclus in conf. cu HG nr. 20/2015

Serviciile hoteliere sunt optionale

INSCRIERILEse fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com, in limita locurilor disponibile.

Detalii organizare:

MARTEȘ ELENA: 0726.355.037

CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator