Necesitatea cursului
In conformitate cu prevederile art. 4 alin.(2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999[1] – act normativ cu putere de lege – conducatorul fiecarei entitati publice trebuie sa evalueze sistematic si sa mentina, la un nivel considerat acceptabil, riscurile asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor. Prin urmare, ordonanta prevede obligatia conducerii entitatilor publice de a implementa un proces functional de management al riscului.
Pentru indeplinirea obligatiei legale mentionate, fiecare entitate publica trebuie sa implementeze prevederile Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit art. 5 alin.(1) din ordinul mentionat, fiecare conducator de compartiment trebuie sa desemneze un responsabil cu riscurile care sa ii asiste in indeplinirea obligatiilor privind managementul riscului. De asemenea, art. 5 alin.(2) din acelasi ordin prevede ca responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor participa la cursuri de pregatire in domeniul managementului riscurilor pentru a consilia personalul din cadrul compartimentelor in elaborarea registrelor de riscuri.
Discutiile pe teme profesionale, purtate intre diferiti specialisti in domeniul managementului riscului, au relevat faptul ca principalele deficiente si dificultati se refera la urmatoarele aspecte:
• Nu este pe deplin inteles conceptul de managementul riscului, riscul fiind perceput ca un aspect negativ de care trebuie sa ne ferim;
• Nu se definesc riscuri in registrele de riscuri, ci probleme, negari ale obiectivelor, cauze ale riscurilor sau efectele riscurilor, fapt ce determina erori de gestionare;
• Nu se defineste, clar, o scara de evaluare;
• Nu se cunoaste ce inseamna limita de toleranta la risc si cum trebuie definita;
• Se definesc formal masuri de gestionare, care nu se aplica sau nu se pot aplica;
• Nu se cunoaste diferenta intre risc inerent si risc rezidual;
• Toate documentele privind managementul riscului se intocmesc formal, doar pentru un eventual control;
• Aglomerarea conducerii cu riscuri;
• Intocmirea de hartii multe, fara utilitate, respectiv birocratizarea excesiva a managementului riscului etc.
Esential in managementul riscului este sa nu se porneasca, inca de la inceput, in mod eronat cu implementarea procesului, intrucat corectarea erorilor necesita eforturi mai mari decat aplicarea lui corecta de la bun inceput.
Principiile generale pentru implementarea unui proces de management al riscului intr-o entitate publica sunt cuprinse in standardul 8 – Managementul riscului din Codul controlului intern managerial. Neimplementarea sau implementarea partiala a standardului 8 determina aprecierea sistemului de control intern managerial al unei entitati publice ca fiind partial conform sau neconform.
De aceea, consideram un prag minimal pentru un angajat care aplica managementul riscului sa deprinda, pe parcursul a doua module (unul de curs si unul de seminar), urmatoarele competente:
1. Cunoasterea/Deprinderea notiunilor de baza si terminologiei privind managementul riscului, precum si metodele, pasii necesari si documentele minimale pentru implementarea/aplicarea procesului de management al riscului (modulul 1 – curs);
2. Dezvoltarea deprinderilor privind identificarea riscurilor, evaluarea lor, stabilirea tolerantei la risc, precum si a raspunsului la risc prin efectuarea unui workshop/studiu de caz practic, in mod interactiv, de catre participanti (modulul 2 – seminar).

Cui se adreseaza cursul de managementul riscurilor
La implementarea unui proces de management al riscului trebuie sa participe intreg personalul al entitatii in cauza. De aceea, cursul se adreseaza managementului si angajatilor din entitatile publice, dar si auditorilor interni, care trebuie sa evalueze acest proces.

Tematica cursului de managementul riscurilor
Cursul prezinta principalele elemente ce trebuie avute in vedere pentru implementarea adecvata a standardului 8 – Managementul riscului din Codul controlului intern managerial, precum si pentru stabilirea unui proces functional de management al riscului in cadrul unei entitati publice.
Principalele aspecte care se dezbat in cadrul cursului sunt urmatoarele:
• Necesitatea managementului riscului. Ce stil de management preferati? Managementul riscului (stilul proactiv) versus managementul problemelor (stilul reactiv)?
• Ce este riscul si cum se diferentiaza de problema? Cum se formuleaza un risc? Tehnici de identificare a riscurilor. Care este diferenta intre cauze, riscuri si efecte? Exemple de riscuri din diferite domenii de activitate;
• Terminologia specifica utilizata in managementului riscului: explicitare si exemplificare.Intelegerea conceptelor de risc inerent, risc rezidual, toleranta la risc, impact si probabilitate;
• Organizarea procesului de management al riscului intr-o entitate publica. Documente necesare si abordari posibile;
• Cum procedeaza cei mai buni in domeniul managementului riscului: modelele internationale privind managementul riscului. Prezentarea generala a COSO ERM (Enterprise Risk Management), COSO 2013 si SR ISO 31000;
• Prevederi normative privind implementarea managementului riscului. Discutarea prevederilor cadrului normativ aplicabil si modul lor de interpretare;
• Conceptul de toleranta la risc. Importanta tolerantei la risc. Stabilirea tolerantei la risc. Doua metode de definire a tolerantei la risc. Cum se aproba toleranta la risc de catre conducerea entitatii? Exemple din diferite domenii de activitate;
• Aplicarea etapelor procesului de management al riscului (Identificarea riscurilor, Evaluarea riscului, Stabilirea tolerantei la risc, Raspunsul la risc, Monitorizarea procesului de management al riscului);
• Evaluarea riscului. Importanta stabilirii cauzelor si surselor de risc. Evaluarea riscului. Stabilirea scarii de evaluare a probabilitatii si impactului. Erori posibile;
• Rationamentul folosit la evaluarea probabilitatii si impactului. Modalitati de reducere a subiectivitatii. Consecintele materializarii riscului;
• Prioritizarea si reprezentarea riscurilor. Metoda grafica, harta riscurilor si metoda tabelara;
• Raspunsul la risc (Gestionarea riscului). Tipuri de raspuns la risc. Tehnica de stabilire a raspunsului la risc. Exemple;
• Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune;
• Monitorizarea procesului de management al riscului. Aspecte urmarite in evaluarea si auditarea procesului de management al riscului. Scara de evaluare;
• Principalele deficiente si erori posibile in implementarea standardului 8 – Managementul riscului;
• Exemple de erori in formularea, evaluarea si gestionarea riscurilor, precum si modul lor de corectare;
• Exemple si exercitii.

4. Beneficiile obtinute in urma participarii la curs
• Intelegerea corecta a terminologiei privind managementul riscului;
• Evitarea unor greseli frecvente;
• Un model de procedura de sistem privind managementul riscului;
• Cateva modele de scari de evaluare;
• Exemple de riscuri si documente;
• Un model de registru de risc completat cu cateva riscuri;
• Un model de plan de masuri privind masurile de gestionare a riscului etc.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia AUDITOR INTERN, COD COR 241105, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica
- Taxa De Servicii Turistice 1 – 1200 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 1500 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa Participare
- Taxa De Instruire 1 – 750 lei / participant. Include suportul de curs pe USB – Business Card- 8 GB.
- Taxa De Instruire 2 – 990 lei / participant. Include suportul de curs pe tableta 3 G – telefon.

IMPORTANT!
La 4 persoane participante din cadrul aceleiasi institutii/organizatii, ATC training va asigura a 5 -a taxa de instruire cu suport de curs in format electronic pe stick USB, GRATUIT ! (4 +1 GRATIS)

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com

Lector: SPECIALIST IN CONTROL, AUDIT SI MANAGEMENTUL RISCULUI

COORDONATOR CURS: GABRIELA BANUT: 0729.995.614


Contact organizator