Managementul arhivarii documentelor

27 Apr 2017 - 30 Apr 2017
Teleferic Grand Hotel Brasov Poiana Brasov

TEMATICA
• Norme si prevederi legale privind gestionarea si arhivarea documentelor pe domenii de activitate; Normele privind arhivarea si pastrarea registrelor de contabilitate si a celorlalte documente financiar-contabile, aprobate prin OMFP nr. 2634/2015, in vigoare de la 1 ianuarie 2016.
• Crearea si clasificarea documentelor, procedurile de lucru si circuitul documentelor pentru fiecare organizatie in parte, aplicatii practice.
• Obligatia legala incepand cu anul 2016, privind documentele care pot fi arhivate atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic; pastrarea, arhivarea si casarea documentelor pe hartie.
• Particularitati si obligatii ale operatorilor economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice.
• Termene de pastrare a documentelor; obligatiile legale si raspunderea juridica privind gestionarea documentelor pe suport de hartie.
• Regimul juridic aplicabil documentelor arhivate electronic, al crearii unei arhive electronice, (Document management system – DMS).
• Regimul juridic al arhivarii si pastrarii registrelor si a documentelor financiar-contabile etc.
• Documentele financiar-contabile ce pot fi arhivate electronic, pregatirea lor pentru arhivare electronica, gestiunea lor; obligatii prevazute de art.109, din Codul de procedura fiscala.
• Furnizarea documentelor in forma electronica pentru arhivarea electronica; conditiile ce trebuiesc indeplinite de un document in forma electronica pentru a fi arhivat electronic; crearea arhivei electronice, tehnicile si etapele arhivarii electronice, intocmirea/modificarea nomenclatorului arhivistic; obligatiile furnizorului de servicii de arhivare electronica.
• Consultarea arhivei electronice – selectarea dreptului de acces, eliberarea copiilor, certificatelor si extraselor; eficienta utilizarii arhivarii electronice. Sistemul de cautari si raportari al DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM – DMS; obligatiile legale si raspunderea privind gestionarea informatica a documentelor; avantaje si argumente pentru utilizarea DMS; fluxuri de documente;
• Recomandari practice privind recuperarea si salvarea arhivei in caz de necesitate.
• Securitatea datelor ca parte a sistemului de management al securitatii, semnatura digitala.
• Raspunderi si responsabilitati legale ale compartimentelor de specialitate precum si personale.
• Gestionarea documentelor si managementul modern al organizatiei, raspundere, control si evaluare manageriala.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia MANAGER, COD COR 112029, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica

  • Taxa De Servicii Turistice 1 – 1400 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
  • Taxa De Servicii Turistice 2 – 1700 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa Participare

  • Taxa De Instruire 1 – 750 lei / participant. Include suportul de curs pe USB – Business Card- 8 GB.
  • Taxa De Instruire 2 – 990 lei / participant. Include suportul de curs pe tableta.

IMPORTANT!
La 4 persoane participante din cadrul aceleiasi institutii/organizatii, ATC training va asigura a 5 -a taxa de instruire cu suport de curs in format electronic pe stick USB, GRATUIT ! (4 +1 GRATIS)

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com

Curs sustinut de Specialisti practicieni cu o vasta experienta in domeniu

COORDONATOR CURS: CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator