MANAGEMENTUL ARHIVARII DOCUMENTELOR

08 Jun 2017 - 11 Jun 2017
Hotel Rina Sinaia Prahova Sinaia

-Norme si prevederi legale privind gestionarea si arhivarea documentelor pe domenii de activitate; Normele privind arhivarea si pastrarea registrelor de contabilitate si a celorlalte documente financiar-contabile, aprobate prin OMFP nr. 2634/2015, in vigoare de la 1 ianuarie 2016.

-Crearea si clasificarea documentelor, procedurile de lucru si circuitul documentelor pentru fiecare organizatie in parte, aplicatii practice.

-Obligatia legala incepand cu anul 2016, privind documentele care pot fi arhivate atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic; pastrarea, arhivarea si casarea documentelor pe hartie.

-Particularitati si obligatii ale operatorilor economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice.

-Termene de pastrare a documentelor; obligatiile legale si raspunderea juridica privind gestionarea documentelor pe suport de hartie.

-Regimul juridic aplicabil documentelor arhivate electronic, al crearii unei arhive electronice, (Document management system - DMS).

-Regimul juridic al arhivarii si pastrarii registrelor si a documentelor financiar-contabile etc.

-Documentele financiar-contabile ce pot fi arhivate electronic, pregatirea lor pentru arhivare electronica, gestiunea lor; obligatii prevazute de art.109, din Codul de procedura fiscala.

-Furnizarea documentelor in forma electronica pentru arhivarea electronica; conditiile ce trebuiesc indeplinite de un document in forma electronica pentru a fi arhivat electronic; crearea arhivei electronice, tehnicile si etapele arhivarii electronice, intocmirea/modificarea nomenclatorului arhivistic; obligatiile furnizorului de servicii de arhivare electronica.

-Consultarea arhivei electronice - selectarea dreptului de acces, eliberarea copiilor, certificatelor si extraselor; eficienta utilizarii arhivarii electronice. Sistemul de cautari si raportari al DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM - DMS; obligatiile legale si raspunderea privind gestionarea informatica a documentelor; avantaje si argumente pentru utilizarea DMS; fluxuri de documente;

-Recomandari practice privind recuperarea si salvarea arhivei in caz de necesitate.

-Securitatea datelor ca parte a sistemului de management al securitatii, semnatura digitala.

-Raspunderi si responsabilitati legale ale compartimentelor de specialitate precum si personale.

-Gestionarea documentelor si managementul modern al organizatiei, raspundere, control si evaluare manageriala

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia MANAGER, COD COR 112029, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica:


- Taxa De Servicii Turistice 1 – 950 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 1150 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa De Instruire:

Taxa De Instruire 1 – seminar

600 lei  / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GBcertificat participare ATC training (fara acreditare ANC)

 - Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC

740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C., certificat participare ATC training  si Certificat ANC  pentru ocupatia MANAGER, COD COR 112029

 - Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC

990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC pentru ocupatia MANAGER, COD COR 112029

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com .

Cursul va fi sustinut de Specialisti practicieni cu o vasta experienta in domeniu

COORDONATOR CURS: GABRIELA BANUT: 0729.995.614


Contact organizator