MANAGEMENTUL CONTRACTELOR TIP FIDIC

20 Apr 2018 - 22 Apr 2018
Athenee Palace Hilton Bucuresti Bucuresti-Sector 1

TEMATICA CURSULUI:

MODULUL 1 „Initiere in implementarea proiectelor care contin contracte de lucrari ce au la baza conditii contractuale FIDIC”  se adreseaza atat persoanelor care nu au fost implicate in managementul proiectelor / managementul contractelor cu finantare internationala cat si celor care au facut parte din unitatile de implementare a proiectelor finantate din Instrumente de preaderare dar nu au fost direct implicati in management de contract.

 • aspecte din perioada de atribuire care pot conduce la aplicarea corectiilor financiare si desigur la nerealizarea indicatorilor de performanta aprobati prin deciziile de finantare.
 • Prezentare tipuri contracte: furnizare, servicii, lucrari “Prezentare parti contractuale
 • Relatia dintre Beneficiari , in calitate de autoritate contractanta, prestatorii de servicii’, antreprenori si autoritati intre parteneriat si confruntare.Importanta activitatii de monitorizare a contractelor (stabilire indicatori si procedee de monitorizare)
 • Generalitati cadrul contractual FIDIC.Managementul supervizarii- atributii principale ale actorilor implicati
 • Modificarea contractelor intre eligibilitate si corectii financiare
 • Factori de success in proiectele de investitii

MODULUL 2 se adreseaza beneficiarilor si reprezentantilor firmelor de constructii implicate in executarea contractelor de lucrari din infrastructura de mediu si transport.

De asemenea se adreseaza PFA/IF/II care sunt implicate in executia acestor contracte de lucrari (proiectanti, diriginti de santier, asistenta tehnica din partea proiectantului, etc)

In cadrul acestui modul  vor fi prezentate:

 1. Prezentarea cadrului contractual FIDIC – generalitati.Prezentare FIDIC Rosu: particularitati, proiectare
 2. Prezentare FIDIC Galben: particularitati, proiectare.Monitorizare contracte lucrari
 3. Modificare contracte lucrari: ordine de variatie; acte aditionale
 4. Procedura de supervizare.Atributii Autoritate contractanta.Atributii Antreprenor
 5. Atributii Inginer
 6. Dispute si mediere

 

MODULUL 3  “Implementarea (atribuirea, monitorizarea si modificarea) contractelor de servicii, furnizare si lucrari aferente proiectelor de investitii ” - se adreseaza tuturor beneficiarilor, prestatorilor de servicii sau antreprenorilor implicate in proiecte majore de investitii fie ca sunt finantate de Uniunea Europeana, de Institutii Financiare Internationale sau de la bugetul statului.

In cadrul acestui modul  vor fi prezentate:

 • aspecte din perioada de atribuire care pot conduce la aplicarea corectiilor financiare si desigur la nerealizarea indicatorilor de performanta aprobati prin deciziile de finantare.
 • Importanta intocmirii corecte a Studiului de Fezabilitate, a Fisei de date a achizitiei si a caietelor de sarcini
 • Relatia dintre Beneficiari , in calitate de autoritate contractanta, prestatorii de servicii’, antreprenori si autoritati intre parteneriat si confruntare
 • Importanta activitatii de monitorizare a contractelor (stabilire indicatori si procedee de monitorizare).
 • Modificarea contractelor intre eligibilitate si corectii financiare.

Factori de success in proiectele de investitii

CERTIFICARE: In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE, COD COR 242213, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

TARIF SERVICII INSTRUIRE (VARIANTE):

 • Taxa De Instruire 1 – seminar    -  600 lei  / participant la care se adauga TVA. Include mapa de lucru şi suport de curs în format electronic, certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
 • Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC  - 740 lei /participant. Include mapa de lucru şi suport de curs în format electronic, examinare A.N.C.
 • Taxa De Instruire 3* - curs acreditat ANC  - 990 lei / participant. Include mapa de lucru şi suport de curs în format electronic, pe TABLETA, examinare A.N.C.

*La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata,art. 58. – valabil pentru taxa 2 sau 3

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com, in limita locurilor disponibile.  

 

Detalii organizare:

IONUT GAGIU: 0729.943.461


Contact organizator