Managementul Deseurilor

02 Mar 2017 - 05 Mar 2017
Hotel Alpin Brasov Poiana Brasov

MANAGEMENTUL RISCULUI DE MEDIU
 • Cadrul legal si institutional national si european; Regulamente si directive europene aplicabile in domeniul mediului.
• Reglementari in domeniul managementului de mediu: EMAS II, seria ISO 14000- discutii.
• Elaborarea documentatiei sistemului de management de mediu; Derularea evaluarii strategice de mediu (SEA), a evaluarii impactului asupra mediului (EIA), pentru Programele operationale 2014-2020.
• Obiectivele de protectie si de prevenire a problemelor de mediu.
• Regulamentul cu aplicabilitate din 18 iunie 2015 privind noile concentratii-limita maxime ale substantelor din:
-DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE
-DEȘEURI DIN CONSTRUCTII ȘI DEMOLARI (INCLUSIV PAMANT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE
-DEȘEURI PROVENITE DE LA INSTALATII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STATIILE EX SITU DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN ȘI A APEI PENTRU UZ INDUSTRIAL .
• Probleme privind calificarea deseurilor, cazuri specifice cum ar fi: produse care nu corespund specificatiilor prin contaminare accidentala, implinirea termenului de valabilitate, stabilirea de subproduse sau deseuri, s.a.
• Deseuri specifice:
• Gestionarea deseurilor biologice
• Actualitatea legislativa privind DEE-urile, acumulatorii si bateriile si calculul de eficienta a reciclarii a deseurile lor,
• LEGEA nr.101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localitatilor cu modificarile aduse de OG 99/2014
• Strategia europeana in materie de deseuri de plastic aflate in mediul inconjurator
• Legea 101 din 2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului
• Prejudiciul de mediu din perspectiva OUG 195/2005, OUG 68/2007, Legii 101/2011
• Contraventiile de mediu: constatare, incadrare corecta, contestarea proceselor verbale
• DISCUTII SI DEZBATERI PRIVIND:
• Prezentarea Programului general al Uniunii de actiune pentru mediu pana in 2020 „O viata buna, in limitele planetei noastre”
• Noua propunere de DIRECTIVA A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deseurile, a Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deseuri, a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori si a Directivei 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si electronice.
Legislatia emisiilor industriale.
I. Pentru a avea o clasificare armonizata a deseurilor si pentru a se asigura determinarea armonizata a deseurilor considerate periculoase, reglementarea juridica a gestiunii deseurilor si a deseurilor periculoase in special, a intrat intr-o noua etapa prin:
– implinirea termenelor de tranzitie a aplicarii Regulamentului 1272 din 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor si
– prin inlocuirea trimiterilor la Directiva 67/548/CEE si la Directiva 1999/45/CE.
Aceasta inseamna ca incepand cu 1 iunie 2015 Legea 211 din 2001 privind gestionarea deseurilor va avea:
– o aplicare stricta si detaliata a articolului 28 Etichetarea deseurilor periculoase;
– o noua Anexa IV Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, detaliata ce va cuprinde inclusiv Codul (codurile) claselor si categoriilor de pericol si Codul (codurile) frazelor de pericol ;
– noi denumiri si conditii pentru proprietatile periculoase.
II. Tot incepand cu 1 iunie 2015 HG 856 din 2002 privind privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, se modifica. Va intra in vigoare o noua lista aprobata de Comisia Europeana
Reamintim ca nerespectarea Art. 7 alin.(2) “Lista deseurilor (aprobata de catre Comisia Europeana, conform art. 7 alin. 1, n.n.) este obligatorie pentru a determina daca un deseu trebuie considerat deseu periculos” se sanctioneaza cu amenda de la 20000-40000 lei.
Aceste modificari survin in baza actelor normative ale UE cu aplicabilitate directa asupra legislatiei nationale, adica nu necesita transpunere sau armonizare.
III. Pentru societatile cu specific de activitate prezentarea Regulamentului de stabilire a metodelor de testare si a metodelor de determinare a proprietatilor fizico-chimice, a toxicitatii si a ecotoxicitatii substantelor si preparatelor.
IV. A fost publicata OUG 5 din 2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE).
Pentru stabilirea corecta a incadrarii sub incidenta ordonantei sunt prezentate:
-interpretarea exceptiilor si
-exemple interpretare si aplicare gresita
Pentru stabilirea corecta a obligatiilor operatorilor economici
-a caror activitate are ca efect producerea DEEE-urilor si
-a caror activitate face parte din managementul gestionarii DEEE-urilor,
se va realiza coroborarea acestora cu obligatii din acte conexe evitandu-se supraincarcarea sub aspectul obligatiilor de evidenta, raportare, autorizare, etichetare;
– elemente privind activitatea de inspectie si control si sanctiunile aplicabile.
Metode pentru masurarea si comunicarea performantei de mediu pe durata ciclului de viata a produselor si organizatiilor
– Metoda privind amprenta de mediu a produselor (denumita in continuare „PEF”): metoda generala de masurare si comunicare a potentialului impact asupra mediului al unui produs pe durata ciclului de viata.In cadrul cursului se ofera orientari tehnice privind modul de realizare a unui studiu PEF. Studiile PEF pot fi utilizate pentru o varietate de scopuri, inclusiv gestionarea interna si participarea la programele voluntare sau obligatorii. Acesta se adreseaza in principal expertilor tehnici care trebuie sa elaboreze un studiu PEF, cum ar fi inginerii si managerii de mediu din companii si alte institutii.
– Metoda privind amprenta de mediu a organizatiilor (denumita in continuare „OEF”): metoda generala de masurare si comunicare a potentialului impact asupra mediului al unei organizatii pe durata ciclului de viata. OEF este o metoda pentru modelarea si cuantificarea impacturilor fizice asupra mediului pe care le au fluxurile de materiale/energie si emisiile si fluxurile de deseuri rezultate aferente activitatilor organizationale dintr-o perspectiva a lantului de aprovizionare (de la extractia materiilor prime, trecand prin etapa de utilizare, pana la gestionarea finala a deseurilor). Aceasta abordare contrasteaza cu abordarea care se axeaza doar pe impacturile la nivel de amplasament sau pe un singur impact asupra mediului, pentru a reduce posibilitatea transferului nedorit de sarcini.
Ghidurile metodologice luate in calcul au fost urmatoarele: Standardele ISO ( 5 ), in special: ISO 14044 (2006), proiectul ISO/DIS 14067 (2012); ISO 14025(2006), ISO 14020(2000)), manualul ILCD (International Reference Life Cycle Data System Handbook) Standardele privind amprenta ecologica; Protocolul privind gazele cu efect de sera (WRI/WBCSD Greenhouse Gas Protocol); Principiile generale pentru o comunicare de mediu cu privire la produsele de larg consum BPX 30-323-0 (ADEME) si Specificatiile pentru evaluarea emisiilor de gaze cu efect de sera pe durata ciclului de viata al bunurilor si serviciilor (PAS2050, 2011)
Atat amprenta de mediu a organizatiilor (OEF) cat si PEF ofera o abordare bazata pe ciclul de viata in ceea ce priveste cuantificarea performantei de mediu. In timp ce metoda PEF este specifica bunurilor si serviciilor individuale, metoda OEF se aplica activitatilor organizationale per ansamblu – cu alte cuvinte, tuturor activitatilor asociate cu bunurile si/sau serviciile furnizate de o organizatie dintr-o perspectiva a lantului de aprovizionare (de la extractia de materii prime, trecand prin etapa de utilizare, pana la etapa finala a optiunilor de gestionare a deseurilor). Amprenta de mediu a organizatiilor si amprenta de mediu a produsului pot fi, prin urmare, considerate ca fiind activitati complementare, fiecare fiind efectuata in sprijinul unor utilizari specifice.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR, COD COR 325713, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

- Taxa De Servicii Turistice 1 – 1200 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 1500 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa Participare
Taxa De Instruire 1 – 750 lei / participant. Include suportul de curs pe USB – Business Card- 8 GB ).
Taxa De Instruire 2 – 990 lei / participant. Include suportul de curs pe tableta).

IMPORTANT!
La 4 persoane participante din cadrul aceleiasi institutii/organizatii, ATC training va asigura a 5 -a taxa de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, GRATUIT ! (4 +1 GRATIS).

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro

Cursul va fi sustinut de Conf.univ. dr. CRISTINA ROTARU – Universitatea Transilvania Brasov

COORDONATOR CURS: IONUT GAGIU: 0729.943.461


Contact organizator