MANAGEMENTUL INVESTITIILOR SI AL PROIECTELOR DE INVESTITII

25 May 2017 - 28 May 2017
Hotel Alpin Brasov Poiana Brasov
 • Conceptul de investitie, schema procesului investitional;
 • Politici si strategii investitionale;
 • Necesitatea si oportunitatea investitiei
 • Conceptul de management al investitiilor
 • Fundamentarea deciziei de investitii
 • Tipuri de decizii in managementul investitiilor
 • Utilizarea metodelor si a tehnicilor moderne de planificare a investitiilor si de management a proiectelor;
 • Cadrul legal pentru atribuirea lucrarilor de investitii;
 • Particularitati in evaluarea proiectelor de investitii;
 • Evaluarea fezabilitatii financiare, economice, sociale, tehnice si de mediu a proiectelor de investitii.
 • Managementul riscurilor in procesul investitional;
 • Pregatirea documentatiilor, obtinerea avizelor necesare promovarii investitiilor;
 • Noile exigente necesare elaborarii documentatiilor tehnico-economice;
 • Documentatia in proiectele de investitii;
 • Estimarea valorii totale a investitiei;
 • Avize, acorduri si autorizatii;
 • Elaborarea devizului general pentru obiective de investitii;
 • Contractarea serviciilor de proiectare si a lucrarilor de executie;
 • Probleme patrimoniale si cadastrale;
 • Analiza cost-beneficiu;
 • Tehnici de evaluare ai investitiilor;Indicatorii de evaluare a eficientei investitiilor;
 • Receptia obiectivelor de investitii;Urmarirea comportarii in exploatare a obiectivelor de investitii

 Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia MANAGER PROIECT, COD COR 242101, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica:


- Taxa De Servicii Turistice 1 – 1200 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 1500 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa De Instruire:

Taxa De Instruire 1 – seminar

600 lei  / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GBcertificat participare ATC training (fara acreditare ANC)

 - Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC

740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C., certificat participare ATC training  si Certificat ANC  pentru ocupatia MANAGER PROIECT, COD COR 242101

 - Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC

990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC pentru ocupatia MANAGER PROIECT, COD COR 242101

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com

COORDONATOR CURS: ROXANA CONSTANTINESCU: 0735.190.577


Contact organizator