• Conceptul de investitie, schema procesului investitional;
 • Politici si strategii investitionale;
 • Necesitatea si oportunitatea investitiei
 • Conceptul de management al investitiilor
 • Fundamentarea deciziei de investitii
 • Tipuri de decizii in managementul investitiilor
 • Utilizarea metodelor si a tehnicilor moderne de planificare a investitiilor si de management a proiectelor;
 • Cadrul legal pentru atribuirea lucrarilor de investitii;
 • Particularitati in evaluarea proiectelor de investitii;
 • Evaluarea fezabilitatii financiare, economice, sociale, tehnice si de mediu a proiectelor de investitii.
 • Managementul riscurilor in procesul investitional;
 • Pregatirea documentatiilor, obtinerea avizelor necesare promovarii investitiilor;
 • Noile exigente necesare elaborarii documentatiilor tehnico-economice;
 • Documentatia in proiectele de investitii;
 • Estimarea valorii totale a investitiei;
 • Avize, acorduri si autorizatii;
 • Elaborarea devizului general pentru obiective de investitii;
 • Contractarea serviciilor de proiectare si a lucrarilor de executie;
 • Probleme patrimoniale si cadastrale;
 • Analiza cost-beneficiu;
 • Tehnici de evaluare ai investitiilor;
 • Indicatorii de evaluare a eficientei investitiilor;
 • Receptia obiectivelor de investitii;
 • Urmarirea comportarii in exploatare a obiectivelor de investitii.

Dezvoltare Durabila  

 • Management de proiect in contextul dezvoltarii durabile
 • Utilizarea durabila a resurselor
 • Politici sectoriale de mediu
 • Indicatori de dezvoltare durabila
 • Stabilirea scopului proiectului
 • Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activitaţilor şi jaloanelor proiectului
 • Gestiunea utilizarii costurilor şi a resurselor operationale pentru proiect
 • Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
 • Managementul riscurilor
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicarii in cadrul proiectului
 • Managementul calitatii proiectului
 • Etica in managementul proiectelor

In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia EVALUATOR PROIECTE COD COR 241263 insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica

 • 1690 LEI/ PARTICIPANT Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata cursului – sistem – ALL INCLUSIVE (2 adulti si un copil pana in 7 ani ) (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)

**serviciile hoteliere sunt optionale

Taxa Participare

 • Taxa De Instruire 1 – seminar – 600 lei / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB , certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
 • Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC – 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C. ,certificat participare ATC training  si Certificat ANC .
 • Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC – 990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

Conf. univ. dr. Catalin DOBREA in cadrul Academia de Studii Economice Bucuresti, specialist practician in accesarea fondurilor si managementul proiectelor, consultant in managementul proiectelor de investitii.
Obiectivele cursului: 
– Prezentarea conceptele fundamentale specifice domeniului managementului de proiecte;
– Dezvoltarea la nivel individual a capacităţilor de elaborare, implementare şi evaluare a unor proiecte;
– Dezvoltarea modalităţilor de identificare a unor potenţiale surse de finanţare a proiectelor;
– Prezentarea programelor europene în vederea accesării acestor surse de finanțare
– Prezentarea soluțiilor de flexibilizare și de eficientizare a alocării fondurilor bugetare în managementul de proiect; – Analiza necesității dezvoltării capacității interne de accesare și de absorbție eficientă a fondurilor europene prin instrumente specifice – proiecte europene;
– Prezentarea principalelor definiţii şi abordări cu privire la dezvoltarea durabilă. Analiza critică a modului în care dezvoltarea durabilă presupune integrarea a trei priorităţi care se află în conflict şi a integrării orizontale şi verticale;
– Analiza rolului dezvoltării durabile în contextul Uniunii Europene cu exemplificarea unei politici – politica de dezvoltare regională.
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com.
Detalii organizare: ROXANA CONSTANTINESCU -0735.190.577


Contact organizator