Managementul proiectelor

02 Mar 2017 - 05 Mar 2017
Hotel Alpin Brasov Poiana Brasov

1. Modul introductiv. De ce avem nevoie de managementul proiectelor. Schimbarea organizationala si managementul proiectelor. Analiza nevoii de schimbare.
2. Introducere in managementul proiectelor. Delimitari conceptuale, integrarea proiectelor in organizatii, rolul si responsabilitatile managerului de proiect. Evaluarea preliminara a impactului schimbarilor. Dificultati si potentiale blocaje institutionale in procesul de implementare al proiectelor. Factorii interesaţi in derularea proiectelor şi importanța acestora în cadrul organizatiilor.
3. Cadrul conceptual al managementului proiectelor. Iniţierea proiectelor. Abordarea sistemica a managementului proiectelor si ciclul de viata al proiectului. Iniţierea si fezabilitatea proiectelor, studiul de prefezabilitate şi fezabilitate, planul de afaceri şi analiza cost-beneficiu, analiza SWOT. Diferenţe conceptuale intre procese, proiecte, programe, portofoliu.
4. Planificarea si implementarea proiectelor. Faza de planificare a proiectului si specificaţiile proiectului. Stabilirea obiectivelor si activitatilor proiectelor, diagrama WBS. Analiza corelatiilor si interdependentelor dintre activitatile proiectelor.
5. Controlul si inchiderea proiectelor. Sisteme de control al schimbărilor in proiect • Sisteme informatice de management al proiectelor. Principalii indicatori de performanta ai proiectului. Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor. Inchiderea contractuala a proiectului.
6. Managementul timpului. Corelarea temporala a structurii activităţilor unui proiect, ordonarea activităţilor, estimarea necesarului de resurse, estimarea duratelor, dezvoltarea unui calendar de activităţi si controlul acestuia.
7 Managementul costurilor si resurselor financiare. Planificarea resurselor, estimarea costurilor, bugetarea costurilor, controlul costurilor, indicatori de performanta.
8. Managementul resurselor umane şi materiale in proiecte. Noţiuni introductive si planificarea resurselor de personal. Formarea echipei de proiect, dezvoltarea echipei de proiect si managementul echipei de proiect. Notiuni generale despre managementul conflictelor.
9. Managementul comunicării in proiecte. Notiuni introductive, planificarea comunicării, raportarea performantelor, canale de comunicare.
10. Managementul riscului in proiecte. Procesele de management al riscurilor, planificarea managementului riscurilor, identificarea riscurilor, analiza calitativa si cantitativa a riscurilor, monitorizarea si controlul riscurilor
11. Evaluarea proiectelor. autoevaluarea, evaluarea, auditul tehnic şi financiar.
12. Proiecte cu finanţare internaţionala. Elemente specifice proiectelor cu finanţare internaţionala, identificarea surselor de finanţare, studii de caz şi exemple de proiecte cu finanţare internaţională (fonduri europene), elaborarea unei propuneri de proiect model referenţial cu finanţare internaţională, pe o tematică la alegerea echipelor de cursanţi.
13. Dezbatere interactivă pe exemple de proiecte de succes şi analiza unor greşeli frecvente în scrierea proiectelor.
14. Evaluarea cunoştinţelor. Teste grilă şi discuţii pe exemple de proiecte.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia MANAGER PROIECT, COD COR 242101, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica
- Taxa De Servicii Turistice 1 – 1200 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 1500 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa Participare
- Taxa De Instruire 1 – 750 lei / participant. Include suportul de curs pe USB – Business Card- 8 GB ).
- Taxa De Instruire 2 – 990 lei / participant. Include suportul de curs pe tableta).

IMPORTANT!
La 4 persoane participante din cadrul aceleiasi institutii/organizatii, ATC training va asigura a 5 -a taxa de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, GRATUIT ! (4 +1 GRATIS)

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro.

LECTOR : Prof. univ. dr. Răzvan Cătălin DOBREA

COORDONATOR CURS: GABRIELA BANUT: 0729.995.614


Contact organizator