MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SI SALARIZAREA PERSONALULUI

01 Jun 2017 - 04 Jun 2017
ANA HOTELS Brasov Poiana Brasov

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

1. Incheierea, contractului individual de munca

2. Executarea contractului individual de munca

3. Modificarea contractului individual de munca

4. Suspendarea contractului individual de munca

5. Incetarea contractului individual de munca

6. Preavizul si demisia

7. Contractul individual de munca pe perioada determinata

8. Contractul individual de munca cu fractiune de norma

9. Modificarile si completarile aduse Codului Muncii de Legea nr. 12/2015

- Concediul de odihna anual si alte concedii acordate salariatilor

- Jurisprudenta CJUE privind interpretarea art. 7 din Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru

-   Vechimea in munca – evidenta, modalitati de justificare

- Vechimea pentru munca desfasurata in spatiul UE sau non-UE

10. Modificarile aduse Codului Muncii de Legea nr. 97/2015 – Repausul saptamanal

11. Formarea profesionala

- Obiective principale ale formarii profesionale a salariatilor

- Modalitati de realizare a formarii profesionale

- Formarea profesionala la initiativa angajatorului

- Formarea profesionala la initiativa angajatului

12. Evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor – Metode de evaluare.

 

SALARIZAREA IN ROMANIA

I. Salarizarea bugetara

- Legea nr. 284/2010

- Ordonante de urgenta ale Guvernului care au reglementat salarizarea personalului bugetar in trimestrul IV. 2015

- OUG nr. 57/2015- privind salarizare pentru bugetari in anul 2016.

II. Perspective 2017-2018:

- Aspecte reglementate de Legea de salarizare a personalului platit din fonduri publice 2017-2018

- Modificari aduse actualei legislatie in perioada 2017-2018

III. Salarizarea personalului din companii nationale, regii autonome, societati comerciale, unde statul este actionar majoritar.

- Legea bugetul de stat nr. 339/2015

- OG nr. 26/2012

IV. Discutii si studii de caz pe marginea legislatiei

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia MANAGER RESURSE UMANE, COD COR 121207 insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica:


- Taxa De Servicii Turistice 1 – 1100 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 1400 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa De Instruire:

Taxa De Instruire 1 – seminar

600 lei  / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GBcertificat participare ATC training (fara acreditare ANC)

 - Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC

740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C., certificat participare ATC training  si Certificat ANC  pentru ocupatia MANAGER RESURSE UMANE, COD COR 121207

 - Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC

990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC pentru ocupatia MANAGER RESURSE UMANE, COD COR 121207

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com

Curs sustinut de specialisti practicieni cu o vasta experienta in domeniu din cadrul Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale Si Persoanelor Varstnice.

COORDONATOR CURS: GABRIELA BANUT: 0729.955.614


Contact organizator