OBIECTIVE CURS:

– Cunoasterea cadrului legal actual, a normelor si reglementarilor specifice care stau la baza pregatirii si implementarii proiectelor de infrastructura ale autoritatilor publice finantate din fonduri publice;

– Dobandirea cunostintelor necesare pentru intarirea capacitatii institutionale a aparatului de specialitate din cadrul  administratiei publice pentru o gestionare eficienta a proiectelor de infrastructura

– Identificarea de solutii la problemele curente cu care se confrunta beneficiarii, in implementarea proiectelor de infrastructura finantate din Instrumente Structurale/ fonduri proprii.

TEMATICA CURSULUI:

 • Prezentarea cadrului legal existent privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
 • Nota conceptuala;
 • Tema de proiectare
 • Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice:
  • Studiul de prefezabilitate
  • Studiul de fezabilitate
  • Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii
  • Devizul general si devizul pe obiect
 • Structura unei echipe responsabile de elaborarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.
 • Etape ale procesului de elaborare al documentatiilor tehnico-economice
 • Standarde de cost
 • Conditionalitati in elaborarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
 • Elemente esentiale in pregatirea/ derularea procedurilor de achizitie pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
 • Receptia serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
 • Integrarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si elaborarea documentatiilor de finantare
 • Implementarea obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice:
 • Modalitatea corecta de raportare a echipei de implementare la documentatia tehnico-economica
 • Raportarea corecta la documentatia de finantare

 

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

La sfarsitul sesiunii, in urma examinarii ANC, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia EVALUATOR PROIECTE, COD COR 241263 insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica

 • 2990 LEI/ PARTICIPANT** -pachet o persoana 7 nopti – 8 zile – 700 de lei cont – GRATUIT: Cazarea si micul dejun pentru insotitor
 • 3690 LEI/ PARTICIPANT** -pachet doua persoane 7 nopti – 8 zile – 1400 de lei cont

 

**TVA 9% inclus in conf. cu HG nr. 20/2015

 

Serviciile hoteliere sunt optionale

Taxa Participare

 • Taxa De Instruire 1 – seminar – 600 lei / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB , certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
 • Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC – 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C. ,certificat participare ATC training  si Certificat ANC .
 • Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC – 990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

Curs sustinut de dl. GABRIEL IOAN – specialist cu o vasta experienta in domeniu 
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com.
COORDONATOR CURS: CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator