Modul introductiv. De ce avem nevoie de managementul proiectelor. Schimbarea organizationala si managementul proiectelor. Analiza nevoii de schimbare.

 1. Introducere in managementul proiectelor. Delimitari conceptuale, integrarea proiectelor in organizatii, rolul si responsabilitatile managerului de proiect. Evaluarea preliminara a impactului schimbarilor. Dificultati si potentiale blocaje institutionale in procesul de implementare al proiectelor. Factorii interesaţi in derularea proiectelor şi importanța acestora în cadrul organizatiilor.
 2. Cadrul conceptual al managementului proiectelor. Iniţierea proiectelor. Abordarea sistemica a managementului proiectelor si ciclul de viata al proiectului. Iniţierea si fezabilitatea proiectelor, studiul de prefezabilitate şi fezabilitate, planul de afaceri şi analiza cost-beneficiu, analiza SWOT. Diferenţe conceptuale intre procese, proiecte, programe, portofoliu.
 3. Planificarea si implementarea proiectelor. Faza de planificare a proiectului si specificaţiile proiectului. Stabilirea obiectivelor si activitatilor proiectelor, diagrama WBS. Analiza corelatiilor si interdependentelor dintre activitatile proiectelor.
 4. Controlul si inchiderea proiectelor. Sisteme de control al schimbărilor in proiect
 • Sisteme informatice de management al proiectelor.
 • Principalii indicatori de performanta ai proiectului.
 • Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor.
 • Inchiderea contractuala a proiectului.
 1. Managementul timpului. Corelarea temporala a structurii activităţilor unui proiect, ordonarea activităţilor, estimarea necesarului de resurse, estimarea duratelor, dezvoltarea unui calendar de activităţi si controlul acestuia.

7 Managementul costurilor si resurselor financiare. Planificarea resurselor, estimarea costurilor, bugetarea costurilor, controlul costurilor, indicatori de performanta.

 1. Managementul resurselor umane şi materiale in proiecte. Noţiuni introductive si planificarea resurselor de personal. Formarea echipei de proiect, dezvoltarea echipei de proiect si managementul echipei de proiect. Notiuni generale despre managementul conflictelor.
 2. Managementul comunicării in proiecte. Notiuni introductive, planificarea comunicării, raportarea performantelor, canale de comunicare.
 3. Managementul riscului in proiecte. Procesele de management al riscurilor, planificarea managementului riscurilor, identificarea riscurilor, analiza calitativa si cantitativa a riscurilor, monitorizarea si controlul riscurilor
 4. Evaluarea proiectelor. autoevaluarea, evaluarea, auditul tehnic şi financiar.
 5. Proiecte cu finanţare internaţionala. Elemente specifice proiectelor cu finanţare internaţionala, identificarea surselor de finanţare, studii de caz şi exemple de proiecte cu finanţare internaţională (fonduri europene), elaborarea unei propuneri de proiect model referenţial cu finanţare internaţională, pe o tematică la alegerea echipelor de cursanţi.
 6. Dezbatere interactivă pe exemple de proiecte de succes şi analiza unor greşeli frecvente în scrierea proiectelor.
 7. Evaluarea cunoştinţelor. Teste grilă şi discuţii pe exemple de proiecte.

In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia EVALUATOR PROIECTE COD COR 241263  insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica

 • 1690 lei

Cazare 4 nopti/5 zile – Pensiune in regim ALL INCLUSIVE  2 adulti si un copil pana in 7 ani

(TVA 9 inclus in conf. cu HG nr. 20/2015)

Nota 2: serviciile hoteliere sunt optionale

Taxa Participare

 • Taxa De Instruire 1 – seminar – 600 lei / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB , certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
 • Taxa De Instruire 2 – curs acreditat ANC – 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C. ,certificat participare ATC training  si Certificat ANC .
 • Taxa De Instruire 3 – curs acreditat ANC – 990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC

Nota 1: La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

Cursul va fi sustinut de dl. Prof. univ. dr. Răzvan Cătălin DOBREA – ASE BUCURESTI
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com. Detalii organizare: Elena MARTES , tel: 0726-355037


Contact organizator