MODUL 1 – REGLEMENTARI LEGISLATIVE IN DOMENIUL FINANCIAR CONTABIL

 1. Raportarea situațiilor financiare. Sistemul național de raportare – necesități, avantaje și beneficii pentru instituțiile publice. Modificări și completări la OuG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Omfp 640/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare în anul 2017. Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi finanţate din venituri proprii.
 3. Noutăţi apărute în contabilitatea instituţiilor publice începând cu 1 ianuarie 2017.
 4. Reglementări legislative în domeniul financiar – contabil. Dezbateri privind legislația în domeniu.
 5. Cerinţe privind creşterea calităţii informaţiilor din situaţiile financiare ale instituţiilor publice.
 6. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice (Omef 3.471/2008).
 7. Înregistrarea plusurilor și minusurilor rezultate în urma efectuării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor (Omfp 2.861/2009).
 8. Acţiuni multianuale. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice – ALOP (Omfp 547/2009 pentru modificarea şi completarea Omfp 1.792/2002)
 9. Proceduri contabile. Modele de elaborare.
 10. OuG 88/2013 privind implementarea Sistemului naţional de raportare, cu modificările şi completările ulterioare. Necesități, avantaje şi beneficii aduse instituţiilor p
 11. Contabilitatea de angajamente vs. contabilitatea de numerar în statele membre ale Uniunii Europene.
 12. Studii de caz şi aplicaţii practice.

 

MODUL 2 – CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

1. Organizarea activitatii de control financiar preventiv
1.1. Proiecte de operatiuni supuse controlului
1.2. Metode si procedee de lucru in controlul financiar preventiv
1.3. Alocarea resurselor
1.4. Legislatia specifica controlului financiar preventiv: Ordinul nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitati in controlul financiar preventiv
1.5. Surse de informare privind noutatile in domeniu
2. Elaborarea documentelor specifice controlului financiar preventiv
2.1. Identificarea documentelor si datelor
2.2. Intocmirea/ completarea documentelor
2.3. Pastrarea si arhivarea documentelor
3. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra altor documente si operatiuni
3.1. Proiectul de operatiune
3.2. Documente justificative
3.3. Temeiurile legale
3.4. Scopurile, erori, abateri
4. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra angajamentelor bugetare
4.1. Capitolul de angajament bugetar
4.2. Documente justificative
4.3. Temeiuri legale
4.4. Persoane autorizate
4.5. Scopul controlului financiar preventiv, erori, abateri
5. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra concesionarii/inchirierii de bunuri apartinand domeniului public
5.1. Operatiuni de concesionare/ inchiriere
5.2. Temeiuri legale
5.3. Documente justificative
5.4. Vize conforme
5.5. Scopul controlului financiar preventiv, erori, abateri
6. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de angajamente legale
6.1. Proiectul de operatiune
6.2. Temeiuri legale
6.3. Documente justificative
6.4. Vize conforme
6.5. Scopul controlului financiar preventiv, erori, abateri
7. Studii de caz

Curs sustinut de Dl. PETRE CRISAN – specialist in metodologie contabila
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com.
Detalii organizare: CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator