SPEAKERI INVITATI:

INVITATI din cadrul Agentei Nationale pentruAchizitii Publice (ANAP), AADR, avocati, specialisti, consultanti, care au participat la noua armonizare legislativa

ü  Dl. BOGDAN PAUL DOBRIN - Expert achizitii publice

ü  Dna. CRISTINA SPOIALA- Expert achizitii publice

ü  Dl. LIVIU  COZMIN STOICA - presedinte Agentia pentru Agenda Digitala a RomAniei

ü  Dna. DOINA CHIVU- Specialist SEAP- SICAP - din cadrul Agentia pentru Agenda Digitala a RomAniei

ü  Dna. VICTORIA HODINA – consilier superior in cadrul Ministerului Fondurilor Europene

ü  Dl. jr. VIOREL PARVU  - Expert achizitii publice- CNSC

ü  Dl. OCTAVIAN CONSTANTINESCU - fost Director General – ANRMAP

ü  Dna. MILICA DOBROTA - Specialist cu o vasta experienta in domeniu – AEXA, Expert achizitii publice- CNSC

ü  Dna. Av. ALINA BILAN – Partener ONV LAW

ü  Dl. SORIN FUSEA – Avocat - Presedinte Asociatia Nationala a Specialistilor in Achizitii Publice ( ANSAR)

Vom supune dezbaterilor :

Vor fi puse in discutie teme rezultand din modificarile deja intervenite in legislatia din domeniu, dar si din proiecte de acte normative aflate in dezbatere publica/lucru.

Ne propunem sa asiguram :

Dezbateri si interpretari asupra impactului determinat de adoptarea unor acte normative precum:

 • OUG  nr.107/20 dec 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in  domeniul achizitiilor publice.
 • OUG nr.98/14 dec  2017 privind functia de control ex-ante;
 • Ordinul nr.6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017  privind aprobarea modului de efectuare a achizitiilor in cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate in  parteneriat.
 • Regulamente delegate (UE) ale Comisiei Europene din 19 dec 2017 privind noile praguri valorice aplicabile in domeniu; 
 • Utilitatea practica ce rezulta din Notificarea ANAP cu privire la impactul prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea  si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate in derulare si asupra contractelor de achizitie publica aflate in executie.
 • Normele metodologice Legea nr.174/2017 privind aprobarea OUG nr.58/2016.

Prezentarea platformei SICAP cu principalele functionalitati si beneficii pentru autoritati  contractante si operatori economici .

• reguli de publicitate; transparenta si autocorectarea in timpul unei proceduri; tratamentul egal; plata directa a subcontractantilor; acte aditionale si modificarea substantiala; documentele constatatoare;

• cumparari directe, licitatii deschise, documentatii de atribuire validate.

Schimbari aduse de strategia de contractare, pe etape:

• pregatirea procesului de achizitie si derularea procedurii; serviciile auxiliare achizitiei si recurgerea la expertiza externa;

• detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achizitiei; detalierea modalitatilor de consultare a pietei; fisa de date si documentele suport (DEAU); obligatii privind incarcarea documentatiei de atribuire in SEAP;

• alegerea criteriilor de atribuire „calitate-pret” si „costul cel mai scazut”; obligativitate si tehnici uzuale de calcul;

•procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) ca regula pentru toate tipurile de proceduri; procedura simplificata initiata prin publicarea in SEAP a unui anunt de participare simplificat;

• evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertantilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilitatii acestora;

• eliminarea rigiditatii “pretului neobisnuit de scazut”;

ACHIZITIILE CIRCULARE PENTRU O ECONOMIE CIRCULARA

Existenta interesului in contestarea ofertelor altor competitori.

Mecanismul de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor

 • Legea nr.184/2016 in vigoare din iunie 2017.
 • OUG nr.104/2017 - modificarea si completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat – analiza de interes.
 • Clarificari si solutionarea contestatiilor; noi modificari legislative privind intocmirea contestatiei; cererea de recurs impotriva deciziei CNSC.
 • Competente de solutionare a litigiilor in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune; Notificarea prealabila;
 • Contestatia formulata pe calea administrativ-jurisdictionala; Contestarea pe cale judiciara. Suspendarea procedurii de atribuire. Calea de atac impotriva deciziilor Consiliului; Cautiunea.
 • Evaluarea ex-ante a documentatiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP; regularitatea si calitatea procesului de achizitii - impactul in contextul simplificarii controlului ex-ante si ex-post, a imbunatatirii si extinderii sistemelor de preventie a conflictelor de interese.

SUBIECTELE AD-HOC SUNT, CA DE OBICEI, INEVITABILE !

Diploma de participare oferita de  ATC Training®.

 • Taxa de participare:

390 lei + TVA

Taxa include consiliere pe timpul desfasurarii actiunii, mapa de lucru,  coffee break, lunch.

Fiecare participant va primi CADOU din partea organizatorilor evenimentului:

 • MEMORY STICK ( USB ) – capacitate 4  GB, care va cuprinde prezentarile speakerilor.
 • VOUCHER in valoare de 100 lei, care poate fi utilizat,  pana la data de 31.12.2018, la un curs de perfectionare, pentru un participant, si ofera reducere la taxa de instruire.

Diploma de participare oferita de  ATC Training®.

DETALII INSCRIERE:

Inscrierile se fac in baza formularului de participare solicitat telefonic sau prin email, completat si transmis ulterior la fax: 031.425.07.04  sau la e-mail:

-          office@atctraining.ro

-          office.atctraining@gmail.com 

 

Director eveniment : 

 • ELENA -  0726.355.037

Coordonatori eveniment:

 • ROXANA - 0735.190.577
 • GABRIELA - 0729.995.614
 • CRISTINA -  0773.343.995

IONUT -  0729.943.461


Contact organizator