GRUPUL TINTA: Cursul se adreseaza auditorilor interni din sectorul public si are drept scop dezvoltarea competentelor si deprinderilor necesare pentru verificarea si evaluarea sistemului juridic in conformitate cu prevederile Standardului ocupational – Auditor intern in sectorul public, cod 241961. De asemenea, cursul isi propune perfectionarea capacitatii auditorilor de a formula recomandari care sa contribuie la imbunatatirea sistemului juridic.

GRUPUL TINTA: Cursul se adreseaza auditorilor interni din sectorul public si are drept scop dezvoltarea competentelor si deprinderilor necesare pentru verificarea si evaluarea sistemului juridic in conformitate cu prevederile Standardului ocupational – Auditor intern in sectorul public, cod 241961. De asemenea, cursul isi propune perfectionarea capacitatii auditorilor de a formula recomandari care sa contribuie la imbunatatirea sistemului juridic.Potrivit standardului ocupational mentionat, scopul auditarii interne a sistemului juridic din entitate il reprezinta furnizarea de asigurari conducerii entitatii publice cu privire la urmatoarele:• conformitatea aplicarii reglementarilor legale;• respectarea cadrului juridic;apararea drepturilor si intereselor legitime ale organizatiei, in conformitate cu Constitutia si cu legile tarii.

 

TEMATICA CURSULUI:

 1. Prezentarea cadrului normativ incident privind activitatea juridica din cadrul unei entitati publice
 2. Examinarea de catre auditorii interni a modului de organizare si functionare a compartimentului juridic din cadrul entitatii:
  1. Adecvarea modului de organizare a compartimentului juridic (dimensionare, organizare)
  2. Analiza modului de incadrare cu specialisti in domeniul juridic
  3. Elaborarea si actualizarea fisei postului. Executarea si altor activitati care nu intra in sfera domeniului juridic
  4. Analiza cazurilor de externalizare a activitatii juridice
  5. Analiza cadrului metodologic si procedural specific domeniului juridic:
   1. Definirea obiectivelor specifice compartimentului juridic si a indicatorilor de monitorizare a performantei
   2. Elaborarea procedurilor operationale specifice domeniului juridic
  6. Asigurarea conditiilor de exercitare a activitatii juridice (spatii, consumabile, materiale, IT etc.)
  7. Existenta unei evidente (informatizate) in domeniul juridic care sa asigure obtinerea in timp real a informatiilor privind stadiul dosarelor
  8. Analiza sintezelor si rapoartelor privind activitatea juridica din punct de vedere al claritatii si conciziei.

 

 1. Analizarea modului de reprezentare a intereselor organizatiei in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
  1. Analizeaza exercitarea cailor de atac impotriva solutiilor nefavorabile ale instantelor de judecata si se asigura de conformitatea acestora.
  2. Analizeaza dosarele pierdute in instanta pentru a determina daca reglementarile aplicabile au fost utilizate corect si suficient in sustinerea cauzelor.
  3. Analizeaza hotararile definitive si evalueaza modul de valorificare a acestora.
 2. Analizarea activitatii de asistenta juridica
  1. Analizeaza avizul acordat actelor cu caracter juridic sub aspectul conformitatii si legalitatii.
  2. Analizeaza avizul acordat documentelor cu implicatii financiare, conform procedurii de executie bugetara.
  3. Analizeaza avizul acordat altor documente emise de entitate, cu implicatii juridice sub aspectul adecvarii si oportunitatii.
 3. Examineaza activitatea de pastrare si protejare a dosarelor cauzelor
  1. Verifica respectarea prevederilor legale privind arhivarea dosarelor sub aspectul eficientei gestionarii acestora.
  2. Analizeaza lista difuzarii informatiilor cuprinse in dosarele arhivate, in vederea determinarii accesului neautorizat, pastrarii confidentialitatii si respectarii termenelor, regulilor si procedurilor.
 4. Prezentarea unor notiuni de baza din domeniul juridic utilizate in auditul intern al activitatii juridice sau in cadrul altor misiuni de audit intern
  1. Tipurile de raspundere in domeniul public (raspunderea disciplinara; raspunderea contraventionala; raspunderea civila; raspunderea penala)
  2. Functia publica (recrutarea si incadrarea functionarilor publici, dreptul la cariera si raspunderea functionarilor publici)
  3. Delegarea de competente conform dreptului administrativ;
  4. Cunostinte privind notiunile de baza ale dreptului comercial, financiar si fiscal, muncii, civil, penal, care sa asigure auditorului o intelegere a mediului juridic, sa ii dezvolte abilitati pentru analiza probleme juridice si pentru lucra cu instrumente si documente juridice;
  5. Notiuni de baza ale dreptului administrativ: Notiunea de act administrativ; Regimul juridic al actelor administrative; Trasaturile si clasificarea contractelor administrative; Contenciosul administrativ;
 5. Tehnici pentru auditarea activitatii juridice
  1. Metodologia specifica de audit;
  2. Elaborarea obiectivelor pentru o misiune de audit intern. Exemple de posibile obiective pentru misiune.
  3. Realizarea studiului preliminar exemplificat
  4. Tehnici pentru elaborarea si completarea corecta a chestionarului de luare la cunostinta. Exemplu de chestionar de luare la cunostinta
  5. Metodologia de realizare a analizei riscurilor. Exemplificare.
  6. Elaborarea programului unei misiuni de audit intern a domeniului juridic. Exemplu de program de audit.
  7. Realizarea interventiei la fata locului. Colectarea probelor de audit. Exemple de teste.
  8. Exemple de fise de identificare si analiza a problemei (FIAP) in cadrul unei misiuni de audit intern a activitatii juridice.
  9. Elaborarea raportului de audit intern – exemplificare
  10. Studii de caz si exemple

In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia AUDITOR INTERN, COD 241105 ”, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata

Taxa Turistica

 • 1690 LEI/PARTICIPANT Include cazarea si pensiunea completa – ALL INCLUSIV. (TVA 9% inclus in conf. cu HG nr. 20/2015)

**serviciile hoteliere sunt optionale

Taxa Participare

 • Taxa De Instruire 1 – seminar – 600 lei / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB , certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
 • Taxa De Instruire 2 – curs acreditat ANC – 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C. ,certificat participare ATC training  si Certificat ANC .
 • Taxa De Instruire 3 – curs acreditat ANC – 990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC

Nota 1: La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58. –  valabil pentru taxa 2 si taxa 3.

Curs sustinut de DL. MARIUS TOMOIALA – SPECIALIST IN CONTROL, AUDIT SI MANAGEMENTUL RISCULUI
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com, in limita locurilor disponibile.
Detalii organizare: Elena MARTES: 0726-355037


Contact organizator