Ce este controlul financiar preventiv?

– definitia controlului financiar preventiv; controlul financiar preventiv – parte integranta a sistemului de control intern/mangerial; vocabular minimal de control financiar preventiv (terminologie specifica); cadrul legislativ al controlului financiar preventiv; principalele modificari aduse cadrului normativ in anul 2014; scopul controlului financiar preventiv; obiectul controlului financiar preventiv; principalii actori in cadrul controlului financiar preventiv.

Cum se organizeaza controlul financiar preventiv propriu (CFPP) ?

– elementele necesare pentru organizarea CFPP; forme posibile de organizare si situatia ideala; este posibila practic externalizarea CFPP ?

–  numirea persoanelor desemnate sa exercite CFPP;- documente necesare privind desemnarea persoanelor imputernicite sa exercite CFPP;

– exemplu de act de numire;- deficiente si erori posibile in organizarea CFPP.

Cadrul operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu

– prevederi normative privind cadrul operatiunilor supuse CFPP;- etape de realizare si etape necesare actualizarii;- modele de cadru CFPP;- deficiente si erori posibile privind cadrul operatiunilor supuse CFPP.

Liste de verificare

– prevederi normative privind listele de verificare;- etape de realizare si etape necesare actualizarii;- modele de liste de verificare;- deficiente si erori posibile privind listele de verificare;

Viza de control financiar preventiv propriu

– informatii cuprinse in viza si sigiliul personal;- exercitarea vizei de CFPP electronic;- deficiente si erori posibile;- registrul privind operatiunile prezentate la viza (model, restrictii, erori posibile);

Procedura de control privind operatiunile prezentate la viza

– aspecte practice privind procedura de control;- analiza practica pe pasi a procedurii de control;- nota de restituire;- refuzul de viza; efectuarea operatiunilor refuzate la viza pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice; deficiente si erori posibile.

Raportari privind controlul financiar preventiv propriu

– prevederi normative privind raportarea;- raport privind activitatea de CFPP (macheta);- deficiente si erori posibile.

Raspunderea juridica a persoanei care exercita controlul financiar preventiv propriu

– ce ,,risca” si cum se poate proteja persoana care exercita CFPP;- forme ale raspunderii (disciplinara, contraventionala, civila si penala); abuzul in serviciu si neglijenta in serviciu;- conflictul de interese administrativ si penal;- studii de caz.

Codul specific de norme profesionale privind controlul financiar preventiv propriu

– scopul codului;- conditii necesare pentru numirea persoanelor care exercita CFPP;- principii pentru exercitarea atributiilor;- suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care exercita CFPP;- evaluarea persoanei care exercita CFPP.

Elemente practice privind exercitarea CFPP

– exemple si studii de caz privind exercitarea vizei de CFPP pentru operatiuni uzuale ale entitatilor publice;

– deficiente si erori posibile privind acordarea vizei (riscuri asociate si modalitati de gestionare);

– model de procedura operationala privind organizarea si exercitarea CFPP in cadrul unei entitati publice.

Dezbateri si studii de caz personalizate

– discutii libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului;

– analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti;

– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti.

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Necesitatea integrarii acestei componente in sistemele de control intern/managerial ale operatorilor economici;

Noutati legislative in materia controlului financiar de gestiune. HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.O.U.G  nr. 94/ 2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici.

Organizarea si obiectivele controlului financiar de gestiune;

Ce este controlul financiar de gestiune (CFG)?

– definitia CFG;- controlul financiar de gestiune – parte integranta a sistemului de control intern/mangerial;

vocabular minimal de CFG (terminologie specifica);- cadrul legislativ al CFG;

– scopul si obiectivele CFG;- principalii actori in cadrul controlului financiar de gestiune.

Cum se organizeaza controlul financiar de gestiune?

– elementele necesare pentru organizarea CFG;- numirea persoanelor desemnate sa exercite CFG;

– atributiile persoanelor cu responsabilitati privind CFG;- exemple practice de analize economico-financiare din sfera CFG.

Forme de exercitare, metode si instrumente de control

– controlul preventiv (ex-ante) si controlul operativ (ex-post);- controlul general (exhaustiv) si controlul partial (prin sondaj);- instrumente specifice de control; probe si tehnici de obtinere a acestora;- efectuarea operatiunilor refuzate la viza pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice;- deficiente si erori posibile.

Planificarea activitatii de CFG

– tipuri de planificare;- fundamentarea programelor de activitate;- elaborarea programului anual de activitate;- planificarea bazata pe analiza riscurilor; modele si exemple de program anual de activitate;- indicatori de performanta si calculul resurselor pentru programul anual;- elaborarea programelor de activitate trimestriale si lunare;- erori/deficiente posibile privind planificarea activitatilor de control financiar de gestiune; exemple si studii de caz privind exercitarea CFG pentru activitati si operatiuni uzuale (analiza inregistrarilor contabile, salarizare, inventariere, achizitii etc.); discutii libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului; analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti; dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti.

Raportarea activitatii de CFG

– tehnici de formulare a constatarilor si deficientelor; exemple de formulare a deficientelor; compararea si discutarea a doua disfunctii ce exprima aceeasi constatare; aspecte privind calitatea constatarilor si erori posibile privind formularea acestora; elemente necesare pentru a formula o masura si exemple de formulare; tipologia actelor de control;- structura unui act de control: abordari practice privind prezentarea constatarilor; valorificarea rezultatelor CFG.

Aspecte privind stabilirea raspunderii juridice in cadrul CFG

– forme ale raspunderii (disciplinara, contraventionala, civila si penala);

– constatarea si recuperarea prejudiciilor in cadrul actiunilor de CFG;- aspecte practice privind conduita in situatia constatarii unor posibile infractiuni;- infractiuni uzuale contra patrimoniului, de serviciu si de fals ce pot fi constatate in cadrul actiunilor de CFG;- identificarea si investigarea indiciilor de frauda, de la anomalii contabile la ,,ponturi”;

– exemple si studii de caz.

Elemente practice privind CFG.

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

La sfarsitul cursului se acorda si CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de ATC training!

Taxa Turistica

  • 1690 LEI/ PARTICIPANT Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata cursului – sistem – ALL INCLUSIVE (2 adulti si un copil pana in 7 ani )

(TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)

GRATUIT: Cazarea si micul dejun pentru insotitor

**serviciile hoteliere sunt optional

Taxa Participare

  • Taxa De Instruire 1 – seminar – 600 lei / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GBcertificat participare ATC training
  • Taxa De Instruire 2 –  990 lei  / participant, TVA inclus. Contine: mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, Certificat participare ATC training

Contact organizator