Aplicatii practice si studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

 Implementarea si stadiul sistemului national de raportare FOREXEBUG; Noutati privind sistemul de raportare al institutiilor publice. Standarde Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public (EPSAS).

 Intocmirea si depunerea situatiilor financiare in anul 2016

– particularitati in aplicarea Normelor metodologice privind inchiderea conturilor de finantare, de disponibil si stabilirea rezultatului patrimonial pentru institutiile publice finantate de la bugetul de stat, local, asigurari, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si pentru activitati finantate din venituri proprii;
– prevederi legale, etapele care preced incheierea exercitiului financiar.

 Noutati legislative in domeniul financiar – contabil

 – OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, alte masuri fiscal-bugetare; 

– OMFP nr. 2.634/ 2015 privind documentele financiar-contabile; 
– Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

 Modificari privind Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata in 18.05.2015; 

Alte noutati legislative in domeniul financiar – contabil aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2016, introduse prin Noul Cod Fiscal; 

Modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (OMFP 2861/2009), cu modificari si completari pana in 2016.

Reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice – Particularitati prevazute in OMFP nr.221/2015.

 Aspecte legate de organizarea si conducerea contabilitatii in institutiile publice – OMFP 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare:

– intocmirea situatiilor financiare (Bilant si Anexe);
– corelatii intre formularele de situatii financiare;
– probleme rezultate ca urmare a nerespectarii metodologiei privind intocmirea situatiilor financiare si a depunerii cu intarziere a situatiilor financiare;
– inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti;
– operatiuni de consolidare.

 Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) – stadiul implementarii acestora.

Implementarea si stadiul sistemului national de raportare FOREXEBUG; Noutati privind sistemul de raportare al institutiilor publice. Standarde Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public (EPSAS).

 ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice. Credite de angajament si credite bugetare. Clasificatia economica a cheltuielilor in conformitate cu Sistemul European de Conturi.

Modele practice privind elaborarea procedurilor contabile.

Adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile unor acte normative. Sistemul national de raportare – avantajele si beneficiile aduse institutiilor publice

  Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia CONTROLOR FINANCIAR, COD COR 121121, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica:


- Taxa De Servicii Turistice 1 – 950 de lei (cazare in regim single si pensiune completa participant – 4 zile/ 3 nopti. Cazare si mic dejun insotitor incluse!)
- Taxa De Servicii Turistice 2 – 1150 de lei (cazare in regim double si pensiune completa participant si insotitor– 4 zile/ 3 nopti)

Taxa De Instruire:

Taxa De Instruire 1 – seminar

600 lei  / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GBcertificat participare ATC training (fara acreditare ANC)

 - Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC

740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C., certificat participare ATC training  si Certificat ANC  pentru ocupatia CONTROLOR FINANCIAR, COD COR 121121

 - Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC

990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC pentru ocupatia CONTROLOR FINANCIAR, COD COR 121121

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com .

Cursul va fi sustinut de Specialisti practicieni cu o vasta experienta in domeniu. 

COORDONATOR CURS: CRISTINA SOARE: 0773.343.995


Contact organizator