Cursul este de cea mai inalta calitate, fiind sustinut de catre Formatori – Lectori cu experienta in SCRIEREA + IMPLEMENTAREA + EVALUAREA PROIECTELOR FINANTATE CU FONDURI EUROPENE,  de la identificarea surselor de finantare, realizarea Studiului de fezabilitate, completarea cerererii de finantare si depunerea proiectului la autoritatea de management pana la implementarea de proiecte in diferite programe.In plus, veti afla foarte multe informatii legate de managementul proiectului, antreprenoriat, dezvoltarea afacerilor, planificare si raportare financiara, indicatori tehnico-financiari, crearea si coordonarea echipei de implementare a proiectului finantat cu fonduri europene nerambursabile.

Cui se adreseaza cursul?

 • Tuturor persoanelor care doresc sa invete sa realizeze un proiect cu finantare europeana in perioada 2014-20120 in vederea initierii propriei afaceri
 • Tuturor persoanelor care vor sa isi dezvolte competentele in elaborarea si implementarea unui proiect european in calitate de consultant in Accesarea Fondurilor Europene sau membru in echipa de implementare a proiectului
 • Tuturor persoanelor juridice care doresc sa isi verifice eligibilitatea firmei in vederea realizarii unui proiect cu finantare europeana pentru dezvoltarea acesteia
 • Absolventilor de studii superioare care vor sa acceseze joburi precum Expert Accesare Fonduri Europene
 • Tuturor celor care vor doar sa afle ultimele noutati legislative aferente perioadei 2014-2020

DEPRINDERI OBTINUTE DE CATRE CURSANTI:
PREGATIREA ELABORARII PROIECTULUI 1. Identifica nevoia impreuna cu clientul cu acuratete si rigurozitate tinand cont de oportunitatile oferite de fondul vizat si avand in vedere tipurile de nevoi si incadrarea acestora in programele aferente. 2. Analizeaza cu atentie, promptitudine si responsabilitate programele lansate, identificand noi oportunitati pentru dezvoltarea proiectului, in acord cu ghidurile aferente fiecarui program si cu ideea proiectului 3. Schiteaza ideea de proiect cu responsabilitate, discernamant si corectitudine, conform cerintelor clientului si respectand legislatia in vigoare. 4. Stabileste eligibilitatea ideii de proiect cu luciditate, corectitudine si responsabilitate conform legislatiei in vigoare si normelor de aplicare specifice tipului de proiect.
DOCUMENTAREA IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI 1. Identifica conditiile de aplicare cu operativitate, spirit de observatie si responsabilitate, indiferent de contextul in care se desfasoara actiunea, conform legislatiei in vigoare si normelor de aplicare specifice tipului de proiect 2. Analizeaza contextul de derulare a proiectului cu responsabilitate, persuasiune si operativitate, in acord cu dorintele clintului si previziunile de dezvoltare ale acestuia, prin raportare la legislatia in vigoare 3. Analizeaza conditiile financiare cu rigurozitate, responsabilitate si seriozitate tinand cont de posibilitatile financiare ale clientului si respectand normele de aplicare specifice. 4. Stabileste documentele necesare depunerii cererii de finantare cu responsabilitate, seriozitate si rigurozitate, in functie de sectorul de activitate vizat de proiect si de linia de finantare aferenta proiectului, respectand legislatia in vigoare. 5. Identifica grupurile tinta eligibile cu seriozitate si responsabilitate, avand in vedere prioritatile clientului, sectorul de activitate al acestuia, ideea proiectului, legislatia in vigoare si luand in calcul toate contextele interne si externe. 6. Formuleaza propuneri de activitati cu responsabilitate si seriozitate tinand cont de experienta organizationala a clientului in domeniul abordat, de nevoile acestuia si de cerintele legislative din domeniu. 7. Stabileste necesarul de parteneriat cu rigurozitate si responsabilitate in functie de activitatile derulate in proiect, de legislatia in vigoare si normele de aplicare si in deplin acord cu dorintele clientului.
ELABORAREA PROIECTULUI: 1. Identifica categoriile de informatii necesare cu atentie, discernamant si profesionalism in concordanta cu forma juridica de constituire a organizatiei si a partenerilor, cu tipul activitatilor derulate cu cele prezentate in cererea de finantare si cu Ghidul solicitantului. 2. Colecteaza informatii de la parteneri cu minutiozitate, persuasiune si atentie tinand cont de informatiile prezentate in cererea de finantare, de tema proiectului, de experienta si gradul de implicare al fiecarei entitati juridice in proiect. 3. Redacteaza capitolele si anexele din cererea de finantare cu constiinciozitate, adaptabilitate, profesionalism si acuratete in functie de tipul programului accesat, de activitatile stabilite cu partenerii din proiect, de specificatiile prevazute in Ghidul aplicantului, folosind limbajul adecvat si forma ceruta. 4. Supune aprobarii forma provizorie a proiectului cu seriozitate si profesionalism, tuturor factorilor implicati, corectand eventualele neconcordante si omisiuni de comun acord cu partenerii implicati, in vederea asigurarii coerentei proiectului. 5. Redacteaza forma finala a proiectului cu constiinciozitate si operativitate in concordanta cu cele prezentate in cererea de finantare, in timp util, conform Ghidului solicitantului. 6. Transmite forma finala a proiectului autoritatii contractante cu operativitate si responsabilitate, in concordanta cu cele prezentate in cererea de finantare si respectand cerintele prezentate in Ghidul solicitantului.

Cum se va desfasura cursul?
Expert Business Center utilizeaza metode moderne de instruire a participantilor la curs bazate pe aplicabilitate in practica. 40-50% din timpul alocat cursului, participantilor li se vor aduce la cunostinta aspectele teoretice, punandu-se accentul pe ultimele modificari legislative in domeniul achizitiilor publice, aplicații practice avand o pondere de 50-60%. Dintre metodele folosite mentionam: expunerea prezentarii prin videoproiector, discuțiile intre cursanti si intre cursanti si formator, studii de caz, chestionare, accesarea site-urilor specifice diverselor programe in cadrul carora se pot obtine fonduri europene nerambursabile, dezbateri pe baza proiectelor reale, etc.

Examenul: Conform programarii ANC:

 • Proba teoretica: test grila - pt evaluarea cunostintelor teoretice
 • Proba practica: proiect realizat individual, sub coordonarea formatorului in zilele de luni si marti
 • Comisia de evaluare din ziua examenului va fi una mixta formata din reprezentanți ANC și EBC. Prin prezenta obligatorie a cursantilor si calitatea cursului sustinut de formatori, rata de promovabilitate a participanților la cursurile EBC va fi de 100%. Ulterior finalizarii cursului, certificatul de absolvire însotit de suplimentul descriptiv ce confirma competențele dobandite va putea fi ridicat de la sediul EBC in termen de 2-4 saptamani. Intre timp, daca este necesar, EBC iti poate elibera o adeverinta ce atesta faptul ca ai urmat cursul.

 

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fosta CNFPA) pentru ocupatia Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune, cod COR 242213.
Supliment Descriptiv la Certificatul de Absolvire, cu competentele conform Standard Ocupational dobindite in urma cursului si examenului sustinut

Pret 600 LEI  (redus de la 800 lei) EARLY BOOKING! pentru cei care se inscriu cel putin cu o saptamana inainte de inceperea cursului!

Pentru un grup de persoane din cadrul aceleiasi institutii publice/companii private, in urma unui e-mail cu solicitarea dvs, veti primi o oferta personalizata.

Transmiteti solicitarea de inscriere la curs pe e-mail la robert.peter@expertinbusiness.ro  impreuna cu datele pentru facturare (din buletin daca participati la curs in calitate de persoana fizica sau ale angajatorului in cazul in care doriti decontarea cursului + numele participantului/participantilor la curs + nr de telefon). Ulterior veti primi un e-mail cu mai multe informatii despre curs + factura. Taxa aferenta cursului va fi achitata prin virament in cont deschis la Trezorerie/Banca pe baza facturii primite pe e-mail. Pentru mai multe informatii, puteti suna la nr de telefon 0799.870.055 – Robert Peter – Organizator/Conceptor/Consultant formare profesionala. 

Documente necesare la inscriere:

 • Copie diploma studii superioare / master
 • Copie CI si certificat de nastere
 • Copie Certificat casatorie (daca este cazul)

Contact organizator