Curs Expert Achizitii Publice


Bucuresti Bucuresti Bucuresti-Sector 2

Cum se va desfasura cursul?

Expert Business Center utilizeaza metode moderne de instruire a participantilor la curs bazate pe aplicabilitate in practica. 40-50% din timpul alocat cursului, participantilor li se vor aduce la cunostinta aspectele teoretice, punandu-se accentul pe ultimele modificari legislative in domeniul achizitiilor publice, aplicații practice avand o pondere de 50-60%. Dintre metodele folosite mentionam: expunerea prezentarii prin videoproiector, discuțiile intre cursanti si intre cursanti si formator, studii de caz, joc de rol, chestionare, accesarea site-ului www.e-licitatie.ro cu dezbateri pe diverse situatii reale, simulari si exerciții.

Tematica Curs:

• Programul anual al achiziţiilor publice

• Necesitatea publicării în cadrul SEAP a planurilor anuale de achiziţii publice de către Autorităţile Contractante. Semnăturile electronice; e-Cert, sistemul de informații on-line gratuit; Sistemele dinamice de achiziție; Catalogul electronic; Noua platforma SEAP.

• Dezvoltarea funcţiilor de monitorizare şi supervizare a sistemului de achiziţii publice • Identificarea şi organizarea  procedurilor de atribuire.

• Atentie acordat feedback-ului de la piaţă la finalizarea caietului de sarcini / documentaţiei descriptive; consultările preliminare ale pieţei; reguli de estimare a valorii contractului; cresterea rolului  negocierii în atribuirea contractelor.

• Măsuri de corecţie şi ajustare a preţului / obiectului şi clauzelor specifice în cadrul derulării contractelor de achiziţie publică.

• Noutati privind contractul de achizitie publica

• SEAP; Proceduri de atribuire off-line şi on-line (fonduri publice, fonduri europene): licitaţia deschisă (paşii de parcurs).

• Soluţionarea litigiilor şi căilor de atac: noi amendamente legislative privind întocmirea contestaţiei; cerere de recurs împotriva deciziei CNSC.

• Măsuri de evitare a contestaţiilor; clarificări în soluţionarea contestaţiilor; contestarea procedurilor de achiziţie publică în faţa instanţelor; Limitele în care contestatorul poate valorifica informaţiile noi, obţinute cu ocazia consultarii dosarului achiziţiei, în perioada de soluţionare a contestaţiei.

• Calitatea procesului de achiziții publice – Efectele anticipate în contextul simplificării controlului ex-ante și ex-post, a îmbunătățirii și extinderii sistemelor de prevenție a conflictelor de interese.

• Întocmirea Formularului de integritate

• Emiterea avertismentului de integritate privind eventuale conflicte de interese în procedura de achiziție publică.

• Riscurile în derularea procedurilor de achiziţii publice (conflictul de interese / criteriile discriminatorii / aplicarea procedurii accelerate / încheierea şi tratamentul actelor adiţionale la contractele de bază).

• Nereguli, prevenire şi chei de verificare; Transparenţa şi concordanţa dintre preţul la care s-a încheiat contractul şi preţul plătit.

• Soluţii privind evaluările succesive în procedura achiziţiilor publice; principiile care guvernează achiziţiile publice.

• Abordări practice la problemele privind: – Parteneriatul pentru inovare – în ce măsură este util Autorităţilor Contractante; – Posibilitatea autocorectării în timpul unei proceduri de achiziţii publice vs. tratament egal; – Modificarea contractelor in derulare, posibilă afectare ex-post a rezultatului procedurii; – Documentul european de achiziţie unic (DEAU) privind îndeplinirea cerinţelor de calificare; – Împărţirea pe loturi, proceduri mai flexibile; – Plata directă a subcontractanţilor; o masura eficientă a derulării contractului, în contextul condiţiilor asumate de părţi; – Noutăţi legislative privind contractele de execuţie şi contractele FIDIC.

• Dezbateri şi răspunsuri la problemele, nelamuririle, spetele participanţilor.

• Puncte de interes pentru participanţi privind Strategia Naţională în domeniul achiziţiilor publice; proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale; proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Competente dobandite in urma participarii la curs:

 • Aplicarea corecta a legislatiei in vigoare dpdv al ofertantilor si al autoritatilor contractante;
 • Elaborarea strategiei de achizitii publice;
 • Principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini;
 • Intocmirea dosarului de licitatie publica;
 • Derularea procedurilor specifice de achizitie publica;
 • Gestionarea contestatiilor formulate in procedura de atribuire a contractului de achizitii publice;
 • Evaluarea ofertelor depuse
 • Stabilirea ofertei castigatoare si atribuirea contractului de achizitie publica
 • Utilizarea calculatorului – practica pe e-licitatie.ro in SEAP.
Examenul: Conform programarii ANC:
 • Proba teoretica: test grila -  pt evaluarea cunostintelor teoretice
 • Proba practica: proiect realizat individual, sub coordonarea formatorului in zilele de luni si marti
 • Comisia de evaluare din ziua examenului va fi una mixta formata din reprezentanți ANC și EBC. Prin prezenta obligatorie a cursantilor si calitatea cursului sustinut de formatori,rata de promovabilitate a participanților la cursurile EBC va fi de 100%. Ulterior finalizarii cursului, certificatul de absolvire însotit de suplimentul descriptiv ce confirma competențele dobandite va putea fi ridicat de la sediul EBC in termen de 2-4 saptamani. Intre timp, daca este necesar, EBC  poate elibera o adeverinta ce va avea acelasi statut precum Certificatul de Absolvire, pana la eliberarea acestuia.

FOARTE IMPORTANT! Dupa finalizarea cursului, va stam la dispozitie pentru eventualele nelamuriri, intrebari din practica de zi cu zi.

 

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fosta CNFPA) pentru ocupatia Expert achizitii publice, cod COR 214946. Certificatul este util mai ales în vederea exercitării profesiei de Expert achiziții publice.

TAXA CURS BUCURESTI - 650 LEI  (Reducere de la 800 lei). 

Transmiteti solicitarea de inscriere la curs pe e-mail la adresa robert.peter@expertinbusiness.ro  impreuna cu datele pentru facturare (din buletin, daca participati la curs in calitate de persoana fizica, sau, ale angajatorului, in cazul in care doriti decontarea cursului + numele participantului/participantilor la curs + nr de telefon). Ulterior veti primi un e-mail cu mai multe informatii despre curs + factura. Taxa aferenta cursului va fi achitata prin virament in cont deschis la Trezorerie / Banca pe baza facturii primite pe e-mail. Pentru mai multe informatii, puteti suna la nr de telefon 0799.870.055 - Robert Peter - Organizator/Conceptor/Consultant formare profesionala 

Documente necesare la inscriere:
 • Copie diploma studii superioare / master
 • Copie CI si certificat de nastere
 • Copie Certificat casatorie (daca este cazul)

   


Contact organizator