In cadrul sesiunii practice care se va desfasura in sala de conferinte ne propunem sa va oferim raspunsuri si solutii pentru urmatoarele tematici:

 • Organizarea departamentului de protectia mediului
 • Identificarea problemelor de mediu ale organizatiei
 • Studii de impact, Bilanturi de mediu, Evaluarea riscului
 • Monitorizarea factorilor de mediu: cerinte de monitorizare, ghidul de monitorizare, normative privind nivelurile de poluare acceptate, cerinte de raportare
 • Inspectia de mediu; Conservarea biodiversitatii si arii naturale
 • Cerinte privind conformarea in domeniul protectiei atmosferei, protectiei solului, gospodaririi apelor, deseurilor si a substantelor periculoase
 • Managementul de mediu. Sistemul de management de mediu, politici de mediu, aspecte semnificative de mediu, actiuni preventive si corective, instruirea si constientizarea personalului, standardul de mediu 14001

TEMATICA MODUL MANAGEMENTUL DESEURILOR CONFORM LEGII 211/2011 – cu modificarile OUG nr. 86/2016

 • Principiile de gestionare a deseurilor si legislatia aplicabila in domeniu
 • Solutii practice in vederea evitarii incalcarii legislatiei de mediu in domeniu deseurilor;
 • Politica gestionarii deseurilor in Romania – tendinte si cadru legislativ, analiza cadrului european in domeniul gestiunii deseurilor;
 • Fluxul gestiunii deseurilor: metode de colectare, reciclarea deseurilor, incinerarea deseurilor;
 • Gestionarea deseurilor industriale (transportul, depozitarea, incinerarea);
 • Gestionarea deseurilor periculoase.

  La finalizarea programului se sustine un examen de absolvire sub forma de proba teoretica (teste grila a cate 20 de intrebari) in urma caruia absolventii obtin certificarea in ocupatia Responsabil de mediu (cod COR 325710). Certificatele sunt recunoscute de catre Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei si Autoritatea Nationala pentru Calificari si se elibereaza exclusiv participantilor cu studii superioare.

PROCEDURA DE INSCRIERE - Persoane fizice / Agenti Economici
Inscrierile la cursuri se pot efectua on-line pe site-ul nostru apasand pe butonul de „Inscrieri” din meniu. Dupa efectuarea inscrierii se emite contractul de scolarizare, factura proforma si chestionarul de evaluare initiala care trebuie completat de participantul la curs.

ACTE NECESARE

 • Dosarul se depune in prima zi de cursuri si trebuie sa contina copii xerox dupa urmatoarele documente:
 • Carte de identitate
 • Certificat de nastere
 • Certificat de casatorie (exclusiv pentru doamne)
 • Diploma de licenta/master sau adeverinta de sustinere a examenului /Diploma bacalaureat (valabil doar pentru participantii la cursurile Inspector Salarii si Contabil)
 • Adeverinta medicala cu specificatia apt din punct de vedere medical – valabil doar pentru participantii la cursul Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene

PROGRAM CURSURI
Luni – Vineri: 15.30 – 20.00

EXAMINARE ANC
Sambata: orele 11.00

  La finalizarea programului de formare profesionala se elibereaza certificate de absolvire recunoscute de Autoritatea Nationala de Calificari, Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei in ocupatia „Responsabil Mediu” – cod COR 325710 si certificate de participare sub antetul LectoForm Consulting: MANAGEMENTUL DESEURILOR – MODUL DE SPECIALIZARE CONFORM LEGII 211/2011.

  TAXA DE PARTICIPARE – 690 lei/persoana si include:

 • materialele de curs (suport de curs, mapa, agenda, pix)
 • livrarea cursului in sala de curs
 • certificatul de absolvire
 • pauzele de cafea

DISCOUNT-URI

 • 10% pentru participarea a minim 2 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii
 • pentru grupe mai mari de 3 persoane participante din cadrul aceleiasi organizatii solicitati oferta personalizata organizatorilor
 • cursul se organizeaza cu grupe de minim 10 participanti si maxim 25

Contact organizator